Carnaval in Aalst met karikaturen van Joden

Een schoolvoorbeeld van openlijke Jodenhaat, de karikaturen van Joden tijdens de carnavals optocht in Aalst, Belgie. Onder de naam “Sabbatjoor 2019” had carnavalsvereniging Vismooil’n bedacht hoe leuk het zou zijn poppen van orthodoxe Joden te maken en die, vergezeld van een vrolijk carnavalslied over Joden, te tonen tijdens de carnavals optocht.

Op het display staan twee gigantische poppen, één van de poppen grijnst terwijl hij een sigaar rookt en een hand uitstrekt, vermoedelijk om geld te verzamelen. Die pop heeft een witte rat op zijn rechterschouder. Beide poppen staan op gouden munten en hebben geldzakken aan hun voeten. Op de praalwagen is verder ook een groep mensen te zien verkleed als orthodoxe Joden met streimels, hoeden die de voorkeur genieten van sommige orthodoxe joden, in roze pakken. Ze hebben allemaal peijes.

Terecht dat de Nederlandse rabbijn Binjamin Jacobs geschokt is, net zoals veel Joden in Belgie en Nederland.

Twee Belgisch Joodse organisaties hebben inmiddels een klacht ingediend, want zeggen zei: “De karikaturen zoals die van Der Sturmer, van Joden met een kromme neus en koffers geld, zijn typerend voor het nazisme van 1939. In een democratie zoals België is er geen ruimte voor dergelijke dingen, carnaval of niet”.

De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haesem, vind het echter geen probleem. Het “moet kunnen”, zegt hij.

Oordeelt U zelf.

UPDATE (8 maar 2019): Makers antisemitische praalwagens hebben geen spijt

Advertentie (4)