President Rivlin ontving de Egyptische ambassadeur t.g.v. 40 jaar vrede tussen Israel en Egypte

President Rivlin was gastheer op een bijeenkomst om de 40ste verjaardag van het Israëlisch-Egyptische Vredesverdrag te markeren. De Egyptische ambassadeur in Israël Khaled Azmi, en Israels minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz en minister van Regionale Samenwerking Tzachi Hanegbi waren hierbij ook aanwezig, net zoals leden van het corps diplomatique, de Israëlische ambassadeurs die eerder in Egypte werkten en ambtenaren die tijdens het vredesproces met Egypte een belangrijk rol speelden.

President Rivlin vertelde de Egyptische ambassadeur  in, Israël Khaled Azmi ,dat hij graag een ontmoetingzou willen hebben met de Egyptische president Abdel-Fattah el-Sissi.

“Twee generaties van Israëli’s en Egyptenaren kennen alleen vrede tussen onze landen”, zei de president aan het begin van zijn toespraak.”De gave van de vrede is een enorme gave die de leiders van Egypte en Israël aan hun kinderen en kleinkinderen hebben gegeven. Ik wil vooral onze waardering uitspreken voor president Abdel Fattah al-Sisi wier inzet voor vrede, stabiliteit en samenwerking ervoor heeft gezorgd dat onze relatie blijft sterk.”

“Het vredesverdrag tussen Israël en Egypte werd pas zes jaar na een verschrikkelijke oorlog tussen onze landen in 1973 ondertekend”, zei Rivlin. “We hadden nooit kunnen vermoeden dat slechts een paar jaar later onze leiders elkaar zouden omhelzen en de hand zouden schudden. Dit zou als inspiratie moeten dienen voor onze inspanningen om vrede te bereiken met al onze buren, en in het bijzonder onze Palestijnse buren.

“Wanneer moedige leiders bereid zijn hun conflict te beëindigen en een nieuwe weg inslaan op basis van verzoening en wederzijds respect, kan vrede sneller worden bereikt dan we ons kunnen voorstellen,” zei hij.

“Ons vredesverdrag heeft een belangrijk voorbeeld gegeven in hoe vrede in het Midden-Oosten wordt onderhandeld, en op welke manier moeten de Arabische en Israëlische belangen worden verantwoord in een vredesproces,” zei de Egyptische ambassadeur. “Het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft de middelen verspild en het leven van de mensen in het Midden-Oosten vele decennia lang verstoord. Vrede in het Midden-Oosten kan het beste worden gediend door te leren van onze eigen ervaringen uit het verleden,” zei de Egyptische ambassadeur verder.

“Het is droevig zijn dat het claimen van de status quo het meeste is dat we kunnen bereiken van de hoop en aspiraties van Israëli’s en Palestijnen,” vervolgde Azmi. “Het doel dat we willen bereiken door onderhandelingen tussen de twee partijen is er een die gebaseerd is op gerechtigheid, legitieme rechten en wederzijdse bereidheid om naast elkaar te bestaan in twee aangrenzende onafhankelijke staten die in vrede en veiligheid leven.”

 

Advertentie (4)