Joodse jongen gedwongen om voeten van moslim te kussen

Een screenshot uit het filmpje waarbij een 12-jarige Joodse leerling gedwongen wordt de voeten van een islamitische jongen te kussen. Foto: The Australian Jewish News.

Een 12-jarige Joodse jongen in Melbourne werd gedwongen om de voeten van een islamitische jongen te kussen. Daarnaast werd de jongen verbaal maar ook fysiek mishandeld, vanwege het feit dat hij Joods is. Dit schrijft de Australische website The Australian Jewish News.

De moeder van het 12-jarige slachtoffer vertelt aan The AJN dat haar zoon werd meegelokt naar een park. Toen hij daar aankwam stonden er negen andere jongens, allemaal tussen de 12 en 13 jaar oud, hem op te wachten. Ze dwongen hem de voeten van de islamitische jongen te kussen. Deed hij dit niet, dan zouden ze hem fysiek wel een lesje leren, werd hem verteld. Het vernederende incident werd gefilmd en vervolgens op Instagram gedeeld.

In de maanden die daarop volgden, stopte de vernederingen niet. Klasgenoten scholden hem onder andere uit voor ‘Joodse aap’ en ‘Joodse n***r’. Daarnaast werd hij dagelijks achtervolgd, wanneer hij na schooltijd onderweg naar huis was. ‘Hij werd in zijn gezicht en op zijn lichaam geslagen, hij zat onder de blauwe plekken.’ vertelt zijn moeder. De fysieke aanvallen waren zo erg dat ze zelfs een bezoek brachten aan het ziekenhuis. Volgens de moeder lijdt de jongen aan een acute angststoornis.

Hoewel de school werd ingelicht over de incidenten, weigerde die in te grijpen. ‘Het gebeurde niet op schoolterrein dus we kunnen niets betekenen. Als je denkt dat het een zaak voor de politie is, kun je daar beter naar toe gaan.’, werd de moeder verteld. Ook weigerde de school de incidenten te erkennen als antisemitisch. Het bestuur spreekt zelf van “gewoon” pesten.

Kleuterklas

Zelfs op de lagere school zijn antisemitische incidenten een probleem. Een vijfjarige leerling van Hawthorn West Primary School werd zo erg gepest dat het kind in bed begon te plassen ‘s nachts. Iedere ochtend verzon hij redenen om niet naar school te hoeven. Zijn ouders kregen het vermoeden dat er iets aan de hand was, maar wisten niet wat er gaande was. Totdat het kind op een ochtend wat van z’n cornflakes morste, en in huilen uitbrak: ‘Houd maar niet van mij mama, ik ben niets meer dan Joods ongedierte’.

De kleuter biechtte hierna op dat hij werd gepest door vijf van zijn klasgenoten. Het begon op de toiletten toen klasgenoten vroegen waarom hij besneden is. Vanaf dat moment werd hij het mikpunt van antisemitische pesterijen en werd ondermeer uitgemaakt voor ‘Vieze Jood’ en ‘Joodse kakkerlak’.

De ouders stapten naar het schoolbestuur maar ook hier konden ze niet rekenen op bijval. Weer zou het niet gaan om antisemitisme, maar om “gewone pesterijen”. Het kind kon beter een ander toilet gebruiken, zo vond school. Het voorstel van de ouders om voorlichting te geven over antisemitisme werd geweigerd.

Nadat het kind opnieuw belaagd werd, besloten de ouders hun kind van school te halen. Ook de 12-jarige jongen werd van zijn school gehaald. Beide zaken zijn gemeld bij de Anti-Defamation Commission (ADC), een Australische organisatie en meldpunt dat tegen antisemitisme strijdt. Volgens hen worden steeds meer Joodse kinderen van openbare scholen gehaald en op Joods onderwijs gezet. Groeiend gevoel van angst en onveiligheid spelen hier een rol in. De organisatie spreekt verder van een snel verspreidende crisis en roept scholen op om krachtiger te reageren op antisemitische incidenten.

Advertentie (4)