Nederland gaf honderdduizenden euro’s aan NGO’s om ICC aanklacht tegen Israel mogelijk te maken

Foto: ICC in Den-Haag

Verschillende Europese regeringen, waaronder Nederland, hebben grote bedragen aan organisaties geschonken met als specifiek doel om Israël te bestrijden in internationale juridische fora, waaronder het Internationaal Strafhof in Den-Haag. Deze organisatie heeft vorige week aangekondigd onderzoek te doen naar vermeende oorlogsmisdaden gepleegd door Israël en, mogelijk, ook naar Palestijnse oorlogsmisdaden.

Volgens een bericht in de Jerusalem Post bestaan de regeringen die rechtshandelingen tegen Israël via Palestijnen en extreemlinkse Israëlische organisaties financieren (naast de Europese Unie) uit de volgende landen: Zwitserland, Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Frankrijk. Dat blijkt uit onderzoek van NGO Monitor.

Zo ontving de organisatie Al Mezan 450.000 euro van de EU in 2017-2020 en ongeveer 200.000 euro van Nederland in 2018. De NGO vermeldde “bijdrage aan de handhaving van de internationale mensenrechtenmechanismen” als een van haar doelstellingen in het contract met Nederland. De organisatie voert campagnes uit rechtshandelingen tegen Israel en werkt samen met ​​internationale juridische instanties om arrestatiebevelen tegen Israëlische functionarissen uit te vaardigen.

Van 2014 tot 2017 hebben de regeringen van Zweden, Zwitserland, Denemarken en Nederland het Secretariaat voor Mensenrechten en Internationaal Humanitair Recht gefinancierd, bedoeld als ondersteuning voor ‘huidige en toekomstige documentatie- en onderzoeksinspanningen door maatschappelijke organisaties om te helpen en het geven van ondersteuning voor nationale- en internationale mechanismen.’

De bovengenoemde organisaties hebben allemaal financiering van dit consortium ontvangen, net als verschillende Israëlische NGO’s, waaronder B’Tselem.

B’Tselem heeft financiering ontvangen via het Nederlandse kantoor in Ramallah, evenals een Zweedse kerkorganisatie genaamd Diakonia, die wordt gefinancierd door Zweden, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en de EU, en dat specifiek bestemd is om uitspraken van het Israëlische Hooggerechtshof te onderzoeken.

Nederlandse financiering ging ook naar een rapport over ‘de rol van het Israëlische Hooggerechtshof’, een van de vele onderzoeken van de extreemlinkse NGO B’Tselem. In documenten wordt opgemerkt dat B’Tselem regelmatig naar het Hooggerechtshof verwijst als een van de belangrijkste mechanismen die ‘de voortdurende bezetting in de weg staat’ en ‘mensenrechtenschendingen toestaat door gerechtelijke legitimiteit te verlenen aan het beleid van Israël.’

Nederland heeft ook de Israelische NGO Yesh Din gefinancierd voor een bedrag van 160.930 euro in 2018. Yesh Din beweert dat Israëlische rechtbanken niet in staat zijn om beschuldigingen van wangedrag door het Israëlische leger of de regering te onderzoeken en dringt aan op onderzoek naar ‘oorlogsmisdaden tegen Israëlische ambtenaren’ door het ICC.

Dit is met name relevant voor het ICC-onderzoek, omdat een van de argumenten die Jeruzalem heeft aangevoerd tegen de autoriteit van de Haagse rechtbank om Israël te onderzoeken, is dat het een legitieme, onafhankelijke rechterlijke macht heeft en dat het ICC bedoeld is om regeringen te vervolgen in landen waar dat niet de geval. Het ICC is van plan deze bewering te onderzoeken.

Een andere Palestijnse organisatie die nauw betrokken is bij de strijd tegen Israël in internationale juridische instanties, is het ook in Nederland actief zijnde Al-Haq, gefinancierd door de EU, Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen en Spanje.

Al-Haq-directeur Shawan Jabarin werd veroordeeld voor het werven en trainen van PFLP-terroristen in 1985, en pas in 2009 constateerde het Israëlische Hooggerechtshof dat hij nog steeds betrokken is bij hun activiteiten.

De organisatie heeft samen met het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten in 2013 een ontmoeting gehad met de officier van justitie van het ICC om Israël te beschuldigen van ‘wijdverbreide en systematische internationale misdaden en schendingen van het internationale recht.’

De organisatie My Truth, die IDF-reservisten vertegenwoordigt, heeft zondag op haar Facebook-pagina een post geplaatst dat zij het ICC een klacht hebben gestuurd met uitgebreide documentatie over de ‘gruwelen die vele jaren door terroristische organisaties zijn gepleegd, de oorlogsmisdaden en hun gebruik van burgers als menselijke schild’. De organisatie heeft aangegeven nooit een reactie van het ICC te hebben ontvangen.

Advertentie (4)