Huismus en nachtegaal sterven langzaam uit in Israel

Vogelliefhebbers in Israël Twitteren de laatste tijd over niets anders dan over een nieuwe studie van het Technion – Israel Institute of Technology, waaruit blijkt dat 75 procent van de meest voorkomende vogelsoorten in Israël de afgelopen 15 jaar zijn afgenomen.

Hun plaats wordt ingenomen door drie niet-inheemse vogels, vooral de gewone Aziatische spreeuwen en twee soorten parkieten.

De verschuivingen zijn vrij dramatisch. De huismus-populatie is gedaald met 28% en de nachtegaal populatie is gedaald met 45%.

“Het is zorgwekkend dat de soort waarmee we zijn opgegroeid nu afneemt”, aldus Technion Faculteit Bouwkunde en Stedenbouw Prof. Assaf Shwartz. “Ik ben bang dat mijn kinderen binnenkort de mus en de nachtegaal niet meer kunnen zien en horen, terwijl die vroeger veel voorkwamen in Israël.”

Daarentegen is het aantal Aziatische spreeuwen en parkieten in de afgelopen twee decennia geëxplodeerd, tussen de 250% en 843% meer, zo meldt de studie van Technion.

Wat heeft de verandering veroorzaakt? Landgebruik, met name verstedelijking, heeft veel inheemse soorten verstoten uit hun natuurlijke leefgebied, terwijl diegene die wel gedijen in de nieuwe omgevingscondities bevoordeeld worden. Vooralsnog zijn de negatieve trends voor de inheemse soort meestal beperkt tot door mensen gedomineerde woongebieden. Maar er zijn tekenen dat dezelfde effecten snel natuurlijke landschappen kunnen bereiken.

Aziatische spreeuwen en parkieten zijn agressiever dan de lokale vogelsoorten en verdringen ze voor voedsel en andere hulpmiddelen, zegt Shwartz in de studie, die vorige week werd gepubliceerd in het tijdschrift Biological Conservation. De studie is mede geschreven door Agathe Colleony van het Technion’s Human and Biodiversity Research Lab.

Shwartz en Colleony waarschuwen dat de verschuiving ertoe zal leiden dat de vogelgemeenschappen van Israël steeds meer gehomogeniseerd worden. Ze suggereren geschikte managementstrategieën om de verspreiding van niet-inheemse vogels te stoppen of te verminderen.