Luchtvervuiling in Israël bereikt extreme niveaus

Olie industrie in Haifa. Foto Gov.il

Uit een nieuw rapport van het ministerie van Milieubescherming en Gezondheid blijkt dat de bevolking in heel Israel wordt blootgesteld aan vervuilingniveaus die de streefwaarden, zoals gedefinieerd door de Clean Air Law, aanzienlijk overschrijden. Dit betreft in het bijzonder deeltjes die worden ingeademd, zoals de deeltjes PM2.5 en PM10 (diameter tussen 2,5-10 micrometers). Deze vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Volgens schattingen sterven elk jaar meer dan 2.000 Israëli’s als gevolg van luchtvervuiling. Chronische blootstelling aan hoge niveaus van luchtvervuiling is gekoppeld aan een breed scala aan ziekten zoals luchtweginfecties, hartaandoeningen, beroerte, verschillende soorten kanker, diabetes, obesitas, osteoporose, aangeboren afwijkingen en voortijdige sterfte.

Rekening houdend met factoren, zoals de kosten van ziekenhuisopname en
behandeling en verlies van werkdagen, bereiken de directe en indirecte kosten
van luchtvervuiling volgens de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) bovendien jaarlijks maar liefst 7 miljard dollar (NIS 25 miljard).

In het nieuwe rapport concentreerden wetenschappers zich op de menselijke impact van vervuiling. In hun onderzoek verwezen ze naar vervuiling gegevens uit het hele land, samen met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek die betrekking
hebben op verschillende soorten populaties in verschillende gebieden.

Het onderzoek keek naar de blootstelling aan zeven verschillende soorten luchtverontreinigende stoffen, waaronder die kleiner zijn dan 10 en 2,5 micrometer (respectievelijk PM10, PM2,5). Deze deeltjes worden beschouwd als een van de twee gevaarlijkste typen. Deze twee verontreinigende stoffen worden uitgestoten door voertuigen en bij het verbranden van olie in elektriciteitscentrales. Vanwege hun microscopische grootte kunnen ze gemakkelijk in het longweefsel doordringen en in de diepe weefsels van het lichaam sijpelen.

Dit fenomeen wordt verder verergerd door het woestijnklimaat en de oostelijke winden die tijdens de seizoensovergangen optreden. De onderzoekers vergeleken hun bevindingen met de streefniveaus, zoals gedefinieerd in de Clean Air Law, die de hoogste limieten van verontreinigende stoffen specificeert, daarboven vormen ze een gevaar voor de volksgezondheid.

De resultaten waren niet erg bemoedigend. “We ontdekten dat de hele bevolking van Israël wordt blootgesteld aan niveaus van PM10 en PM2,5 die de hoogste limieten binnen het rijk van normaal overschrijden,” zegt Dr. Zohar Brandt-Itzhaki, een onderzoeker van het Department of Environmental Health van het ministerie van Volksgezondheid en het Ruppin Academic Center, die een van de hoofdonderzoekers van het rapport was. Metingen mogen niet hoger zijn dan 10 micrometer, terwijl
omgevingswaarden niet meer dan 25 micrometer mogen zijn. De gemeten PM10-niveaus lagen echter tussen 34-47 micrometer per kubieke meter en de PM25-niveaus tussen 14-21 micron per kubieke meter.

Naast de alarmerende landelijke bevindingen, ontdekten onderzoekers dat in het centrum van het land, met name in Tel Aviv en Rishon LeZion, het gehalte aan stikstofoxide (N2O) hoger was dan normaal. N2O-gas emissies zijn afkomstig van processen bij hoge temperaturen, zoals door automotoren, kracht reactoren en een breed scala aan industriële fabrieken. N2O is een leidende factor in het hedendaagse
vervuiling landschap. Terwijl de streefwaarden van N2O 30 micrometer per kubieke meter zijn, waren de gemeten niveaus 35 micrometer per kubieke meter in Tel Aviv en 33 micrometer per kubieke meter in Rishon Lezion.

Bovendien bleek uit dit onderzoek dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zelfs afgelegen en landelijke steden worden blootgesteld aan hoge niveaus van luchtvervuiling. Verrassend genoeg werden de hoogste niveaus van ozon (O3) gevonden in de minst dichtbevolkte gebieden van het land. Hoewel O3-gas de beschermende ozonlaag vormt in de stratosfeer (10-50 km boven zeeniveau) wat
essentieel is voor het voortbestaan op aarde, wordt dit gas beschouwd als een zeer gevaarlijke broeikas verontreinigende stof wanneer het onder de stratosfeer wordt gevonden.

Ozon ontstaat als gevolg van een chemische reactie tussen andere verontreinigende stoffen. “Het wordt gemakkelijker overgedragen door wind, en dat verklaart misschien waarom de hoogste niveaus werden gevonden in Boven-Galilea, de woestijn van Judea, de Arava en de Negev”, zegt Brant-Itzhaki.

Bovendien onderzochten onderzoekers de impact van O3 op verschillende leeftijdsgroepen en ontdekten dat senioren (boven de 65) het zwaarst werden getroffen, aangezien een hoger percentage van hen in meer vervuilde gebieden woont. Kinderen tot 14 jaar oud bleken ook een verhoogde blootstelling te hebben in vergelijking met kinderen tussen 15 en 19 jaar oud. Deze bevindingen zijn het meest verontrustend, omdat deze leeftijdsgroepen het meest kwetsbaar zijn voor de schade
die wordt veroorzaakt door de vervuiling, samen met degenen die lijden aan hart- en vaatziekten.

“We willen allemaal de blootstelling van de bevolking aan luchtverontreinigende stoffen verminderen”, zegt Brant-Itzhaki. “Daarom moeten we rekening houden met de niveaus van milieuvervuiling, evenals de omvang en de veranderende structuur van de bevolking wanneer we een beleid bepalen om vervuilende fabrieken zo ver mogelijk van bevolkingscentra te verplaatsen, en om de uitstoot beter te beheren.”

Bovendien kan Brant-Itzhaki niet genoeg nadruk leggen op het rechtstreeks aanpakken van luchtvervuiling en het verminderen van emissies uit verschillende bronnen, of het nu gaat om de industrie, krachtcentrales of voertuigen. Initiatieven om de uitstoot te verminderen zijn onder meer het aanmoedigen van het gebruik van
emissiearme voertuigen (hybride en elektrische), het bevorderen van het gebruik van fietsen of openbaar vervoer, en waar mogelijk emissie reducerende technologieën toepassen.

“Het goede nieuws is dat sommige fabrieken en bedrijven al aan het proces zijn begonnen. Ik vind dat veelbelovend en ik hoop dat het een verschuiving naar de toekomst aangeeft”, zegt Brant-Itzhaki samenvattend, waardoor we een iets minder somber gevoel hebben dan wat zijn bevindingen onthullen.

Advertentie (4)