Netanyahu: “ik ga de Knesset om immuniteit vragen in de drie strafzaken tegen mij”

Premier Netanyahu. Screenshot

In contrast tot wat hij in het verleden tijdens verkiezingscampagnes zei, heeft Netanyahu woensdagavond in live toespraak op alle tv zenders aangekondigd dat hij de Knesset om immuniteit zal vragen in de drie strafzaken tegen hem. Omdat de Knesset ontbonden is kan er pas na de verkiezingen van 2 maart een commissie worden benoemd om dit verzoek te bespreken. Tot die tijd blijven de drie strafzaken tegen hem bevroren.

De Knesset kan Netanyahu immuniteit verlenen tegen vervolging in alle drie de gevallen – waarin hij wordt beschuldigd van omkoping, fraude en schending van vertrouwen – of slechts voor enkele van de gevallen.

Als het verzoek om immuniteit van Netanyahu wordt goedgekeurd door de huiscommissie en het Knesset-plenum, kunnen de procureur-generaal en civiele partijen een verzoekschrift indienen bij het Hooggerechtshof.

Het immuniteitsproces , een noodzakelijke stap voor het begin van een proces, kan lang duren. Het gerechtelijke proces voor de rechtbank begint pas nadat de Knesset de afhandeling van het immuniteitsverzoek heeft voltooid – en de verwachte beroepsprocedures bij de Hooggerechtshof hierover.

Bovendien zal het mogelijk zijn om het juridische proces op verschillende manieren uit te stellen, zoals bijvoorbeeld verzoeken om bewijs door de Knesset. Als het Openbaar Ministerie weigert de gevraagde materialen te overhandigen, zal ook dit in een afzonderlijke procedure moeten worden beoordeeld. Hoe groter het belang van de gedaagde (Netanyahu)is om het proces uit te stellen, hoe langer het proces kan duren, mogelijk tot een jaar voordat het verzoek is afgehandeld.

In het weekend zei Netanyahu dat ‘immuniteit tegen vervolging niet het proces ontwijkt’ en ‘ een hoeksteen van de democratie ‘ is, ondanks dat hij in het verleden de mogelijkheid dat hij immuniteit zou zoeken in het openbaar minimaal had genoemd en zelfs een aantal keren in het openbaar krachtig ontkende dat hij erom zou vragen.

Advertentie (4)