Benny Gantz krijt officieel de opdracht een regering te vormen

Foto Mark Neyman (GPO)

President Reuven Rivlin heeft maandag 16 maart de taak voor het vormen van een regering officieel toegewezen aan Benny Gantz, de leider van Blauw en Wit.

Eerder die dag had de president de benoemingsbrief ondertekend waarbij hij Gantz voordraagt, overeenkomstig de bepalingen van de basiswet uit 2001. Rivlin sprak op verzoek van Gantz met het onderhandelingsteam van Blauw en Wit.

Over de benoeming van Gantz tot het vormen van een regering zei de president: “Aan het einde van het overleg dat ik met de politieke partijen heb gevoerd, spraken 61 leden van de Knesset hun steun uit aan de voormalige stafchef en Knesset-lid Benny Gantz om een regering te vormen. Overeenkomstig met artikel 7 van de basiswet uit 2001 geef ik u de mogelijkheid om een ​​regering te vormen.”

“De wet geeft u, mijnheer Gantz, vanaf morgen 28 dagen, om een ​​regering te vormen”, zei de president, en merkte op: “Dit is een korte tijd, maar gezien de huidige omstandigheden van de nationale en internationale crisis is zelfs dit te lang.

De enorme omvang van dit moment en de dimensies van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, vereisen snel het vormen van een regering in Israël. Een regering voor het volk van Israël.

President Rivlin ondertekend de benoemingsbrief. Foto Mark Neyman (GPO)

Niets aan de ceremonie van vandaag vermindert op enigerlei wijze de verantwoordelijkheid van alle partijen om de voorwaarden te scheppen waarin een zo breed mogelijke regering kan worden gevestigd in dit uur van crisis.”

Aan het einde van zijn opmerkingen voegde de president eraan toe: ‘Zoals ik al zei, is het mogelijk dat voor het snel vormen van een regering de komende maanden tussentijdse regelingen nodig zijn, maar ik twijfel er niet aan dat dit is wat de mensen op dit moment van haar leiders verwachten.

Een vierde verkiezingsronde is niet mogelijk en de sleutels tot het oprichten van een nieuwe Israëlische regering liggen nu in uw handen, mijnheer Gantz, evenals in de handen van alle gekozen functionarissen van alle partijen. Namens dit lieve volk dat in Zion woont, en voor het welzijn van alle burgers van Israël, wens ik u veel succes.”

Benny Gantz beloofde op zijn beurt snel een regering samen te stellen, zo zei hij tegen president Rivlin.

“Ik zal er alles aan doen om binnen enkele dagen – zo weinig dagen als mogelijk – een nationale regering op te richten die zo patriottisch en zo breed mogelijk is”, zei Gantz in een toespraak in de residentie van de president in Jeruzalem.

Hij specificeerde dat de regering die hij zou vormen ‘de belangen van de inwoners van Judea en Samaria [Westelijke Jordaanoever] en de Arabische staatsburgers van Israël, van de inwoners van de periferie en die in het centrum zou behartigen’.

“Een regering die ik zal leiden, zal de Israëlische samenleving helpen herstellen van het coronavirus en het virus van schisma en haat”, vervolgde hij.

Gantz zei dat het herstellen van het Israëlische gezondheidszorgsysteem een ​​topprioriteit van zijn regering zou zijn. In reactie op berichten dat medische staf in Israël het coronavirus heeft bestreden met onvoldoende beschermingsmiddelen en voorraden, zei de blauw-witte voorzitter dat hij “oprecht hoopte” dat ze “puur een gerucht waren en geen bestuurlijk verzuim”.

Hij beloofde dat zijn regering de “lessen die moeten worden geleerd en de dringende noodzaak om het openbare medische systeem in Israël te herstellen” zou bespreken.

Onmiddellijk na ontvangst van de opdracht belde Gantz met de leiders van de ultra orthodoxe partijen United Thora Judaism, Litzman, en Shas, Deri.

Beiden weigerden in te gaan op zijn uitnodiging tot een gesprek.

Advertentie (4)