Onderzoek voorspelt in 2040 in Israel 12,8 miljoen inwoners

Volgens een nieuwe voorspelling van demografische trends in de komende twee decennia, zal de bevolking van Israël naar verwachting snel toenemen van ongeveer 9,2 miljoen op dit moment tot ongeveer 12,8 miljoen rond 2040.

Twee dagen voor de 72e Onafhankelijkheidsdag van Israël, publiceerde het Taub Center een studie waarin ook wordt voorspelt dat de bejaarde bevolking van het land in dezelfde periode zal verdubbelen en dat de huidige trends wat betreft vruchtbaarheidscijfers zal worden voortgezet.

Voornamelijk als gevolg van vruchtbaarheidsverminderingen zal de jaarlijkse bevolkingsgroei naar verwachting dalen van 1,87% vandaag, tot 1,52% in 2040.

Onder het verwachte aantal inwoners van 12,8 miljoen zal het Joodse aandeel volgens de studie licht dalen van 79% tot 77,7%.

Volgens de studie onder leiding van prof. Alex Weinreb wordt een “substantiële toename” van het aantal Israëli’s ouder dan 70 jaar verwacht, meer dan een verdubbeling van 669.000 in 2017 tot ongeveer 1,41 miljoen in 2040. De verandering zal waarschijnlijk aanzienlijke implicaties hebben voor de werkgelegenheid en het welzijn van de oudere bevolking van Israël.

De vergrijzing in de Arabisch-Israëlische sector zal naar verwachting hoger zijn dan in de Joodse sector. In het geval van Arabisch-Israëliërs zal het aantal ouderen naar verwachting verviervoudigen (van 54.000 naar 197.000).

Een belangrijke factor die de demografische voorspelling beïnvloedt, in vergelijking met andere ontwikkelde landen, is het vruchtbaarheidscijfer, waarbij Israël wordt gekenmerkt door een zeer hoog aantal geboorten in vergelijking met de sterftecijfers

Het totale vruchtbaarheidscijfer onder Joodse vrouwen zal naar verwachting de komende tien jaar stabiel blijven op ongeveer 3,15, voordat het eind 2030 zal dalen tot 2,96-2,74.

De totale vruchtbaarheidscijfers onder Arabisch-Israëlische vrouwen zullen naar verwachting eind 2030 afnemen van 3,14 tot 2,75 tot 2,63.

Hoewel nauwkeurige voorspellingen met betrekking tot migratie problematisch zijn, aangezien deze kunnen worden beïnvloed door veel externe gebeurtenissen en individuen bij verschillende gelegenheden in kleinere of grote schaal kunnen emmigreren, is het algehele migratiebalans in Israël positief en stijgend.

Tussen 2002 en 2017 arriveerden er 184.000 migranten in Israël. Aangezien de overgrote meerderheid bij aankomst jonger was dan 40 jaar, konden zij zowel economisch alswel een bijdrage leveren aan de groei van de Israëlische bevolking.

Weinreb neemt nota van de status van Israël als aantrekkelijke bestemming voor arbeidsmigratie, het toenemend antisemitisme in de diaspora (Joodse gemeenschappen buiten Israel) en de stijging van de immigratiegraad met 20% in 2019 en neemt aan dat de immigratiestroom de emigratie zal blijven overtreffen.

Jaarlijks wordt verwacht dat er 20.000 immigranten en terugkerende inwoners naar Israël zullen blijven komen. Nog eens 1.400 immigranten die door huwelijk, werk, toerisme of het aanvragen van asiel naar Israël komen, zullen erin slagen legaal ingezetenen te worden.

Met betrekking tot de huidige uitbraak van het coronavirus, stelt Weinreb dat het onwaarschijnlijk is dat de pandemie een groot effect zal hebben op de sterftecijfers of de levensverwachting.

“Bedenk dat er elk jaar meer dan 45.000 mensen in Israël sterven, waarvan ongeveer 17.000 aan hartaandoeningen en kanker, dus het coronavirus zal, op het huidige traject, niets veranderen aan de aannames die zijn gebruikt om deze projecties vorm te geven”, aldus Weinreb.

“Wat we tot nu toe weten, is dat de gemiddelde leeftijd van overlijden 82 is en de meeste van die mensen hebben andere ernstige gezondheidsproblemen. Het is dus een belangrijkere test voor de gezondheidszorg en voor de politiek dan een demografisch belangrijke gebeurtenis in de bevolking. Dat zal zelfs het geval zijn als, G-d verhoede, het aantal doden in de duizenden zal gaan stijgen.”

Advertentie (4)