President Rivlin heeft 4 augustus als datum voor nieuwe verkiezingen aangemerkt

President Rivlin. Foto GPO

De Israëlische president Rivlin heeft bepaald dat indien partijen er niet in slagen binnen drie weken een nieuwe regering samen te stellen, er op 4 augustus voor de vierde keer nieuwe verkiezingen in Israël zullen plaatsvinden.

De huidige onderhandelingen tussen Likoed en Blauw & Wit lijken vast te zitten, vanwege de eisen van Likoed om wetgeving aan te nemen om Netanyahu te beschermen tegen mogelijke voor hem negatieve uitspraken van het Hooggerechtshof, die hem zouden kunnen verhinderen als premier (of later als vice-premier) te dienen, vanwege de strafzaak die tegen hem loopt wegens corruptie.

Blauw & Wit heeft laten weten dat als er komende maandag geen overeenstemming wordt bereikt, de partij wetgeving aan de Knesset zal voorleggen om te voorkomen dat premier Benjamin Netanyahu als premier kan fungeren in een nieuwe regering.

Vanwege het feit dat de gezamenlijke oppositie in de Knesset een meerderheid heeft, zal een dergelijk voorstel kansrijk zijn om te worden aangenomen.

President Rivlin heeft dan ook alvast een tijdlijn bekend gemaakt, die er als volgt uitziet en die gebaseerd is op de Basic Law van 2001:

  1. Indien een meerderheid van de leden van Knesset een verzoek indient, draagt ​​de president binnen twee dagen de taak van regeringsvorming op aan het voorgedragen lid van de Knesset, die dit schriftelijk heeft overeengekomen.
  2. Het lid van Knesset aan wie de taak van het vormen van een regering is opgedragen, heeft daartoe veertien dagen de tijd.
  3. Als er geen verzoek wordt ingediend door een meerderheid van de Knesset-leden, of als een lid van de Knesset binnen de gestelde termijn geen regering vormt, stelt de president de voorzitter van de Knesset hiervan in kennis.
  4. Als de president de voorzitter van de Knesset van een van deze gevallen op de hoogte brengt, wordt de Knesset geacht zich te hebben ontbonden, voordat de zittingsperiode is verstreken en worden er verkiezingen voor de Knesset gehouden op de laatste dinsdag voor het einde van 90 dagen na de aankondiging van de president.
  5. De Knesset wordt ook geacht te zijn ontbonden als het lid van de Knesset, dat de taak heeft gekregen om een ​​regering te vormen, een regering voorstelt die het vertrouwen van de Knesset niet wint.

Tijdlijn:

16 april – De president draagt het proces van het vormen van een regering over aan de Knesset.

7 mei – Einde van de periode van 21 dagen voor een meerderheid van de Knesset-leden om een ​​verzoek in te dienen om de taak van het vormen van een regering toe te wijzen aan een lid van de Knesset die hiermee instemt. Als een verzoek is ingediend om de taak van het vormen van een regering toe te wijzen aan een bepaald lid van de Knesset, heeft het lid van de Knesset veertien dagen de tijd om dit te doen, vanaf de dag dat hem de taak is toegewezen.

8 mei – Als er geen verzoek is ingediend bij de president door een meerderheid van de Knesset leden, zal de president de voorzitter van de Knesset laten weten dat hij geen verzoek heeft ontvangen.

4 augustus – Uiterste datum voor het houden van verkiezingen als de Knesset de volledige periode van 21 dagen gebruikt en als de meerderheid van de leden van de Knesset geen verzoek bij de president indient.

Rivlin legde zijn beslissing uit in een brief die hij aan Knesset-voorzitter Benny Gantz schreef, de president zei dat hij “de mogelijkheid niet zag om een ​​regering te vormen en ik vertrouw de vorming van een regering toe aan de Knesset.”

“Ik hoop dat de Knesset-leden in staat zullen zijn een meerderheid te vormen op een zodanige manier, dat er zo snel mogelijk een regering kan worden gevormd, en om een ​​vierde verkiezingsronde te voorkomen”, aldus president Rivlin.

Advertentie (4)