Meerderheid Israëlische werknemers vertrouwt erop naar hun werk te kunnen terugkeren

Puta verkoper in een lege Machane Yehuda markt in Jeruzalem. Screenshot YouTube

63% van de werknemers die wegens de coronavirus uitbraak met onbetaald verlof zijn gestuurd, heeft er vertrouwen in dat ze zullen terugkeren naar hun vroegere baan, volgens een vandaag gepubliceerde nieuwe economische enquête.

De vandaag gepubliceerde studie, door onderzoekers van het Israel Democracy Institute, toonde aan dat het vertrouwen met betrekking tot werkzekerheid groter was bij zowel vakbondsleden als hoogbetaalde werknemers.

Ongeveer 77% van de vakbondsleden gaf aan dat ze erop vertrouwen dat ze in mei weer aan het werk zouden kunnen gaan, van wie 40% zei daar veel vertrouwen in te hebben . Onder niet-vakbondswerkers was dit echter 60%, waaronder 23% die zei daar vertrouwen in te hebben.

Hogere inkomens waren positiever over een terugkeer naar het werk: 52,5% van de werknemers met een inkomen dat “veel meer is dan het gemiddelde loon van NIS 10.500, heeft vertrouwen in terugkeer naar hun vorige functie, vergeleken met ongeveer 22% van degenen die minder dan het minimumloon verdienen.

Sinds begin maart hebben bijna 955.000 Israëli’s een werkloosheidsuitkering aangevraagd, waarmee het totale werkloosheidspercentage op 26,25% uitkomt. Van de nieuwe aanvragers is 88,5% met onbetaald verlof gestuurd en is 7% ontslagen.

Uit de enquête bleek ook dat ongeveer 58% van de werknemers begin april nog aan het werk was, meestal fulltime (47%). Nog eens 37% werd op vakantie gestuurd, waarvan de meerderheid (30%) met onbetaald verlof.

Het percentage fulltime werknemers dat bleefwerken, is ook hoger onder vakbondsleden (54%) dan bij niet-vakbondsleden (45%). Ontslagen werden alleen geregistreerd onder niet-vakbondsleden.

Van de zelfstandigen, die door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus het hardst werden getroffen, bleef slechts 40% tijdens de Pesach vakantie geheel of gedeeltelijk doorwerken. De overige 60% zei dat ze gestopt waren met werken of hun bedrijf hadden gesloten, de meerderheid (53%) op tijdelijke basis.

De overgrote meerderheid van de zelfstandigen (90%) verwacht in maart en april een inkomensdaling te verwachten, waarvan 43% die helemaal geen inkomen verwacht.

“Hoe langer de sluiting duurt, hoe kleiner de kans dat de tot dusver door de overheid verstrekte instrumenten voldoende zullen zijn om bedrijven te helpen overleven en bedrijven, die nog niet zijn teruggekeerd tot volledige activiteit, te stimuleren werknemers aan te nemen”, zegt prof. Karnit Flug, vice -president van onderzoek bij het Israel Democracy Institute en voormalig gouverneur van de Bank of Israel, die samen met Daphna Aviram-Nitzan en Yarden Keidar, de studie heeft uitgevoerd.

“Nu de onzekerheid over de toekomst groot blijft, moeten werkgevers worden aangemoedigd om geleidelijk de loontrekkende werknemers die met onbetaald verlof zijn gestuurd, weer aan het werk te laten gaan. Dit moet worden gedaan door middel van gedeeltelijke loonsubsidies aan werkgevers die hun werknemers terugbrengen van hun onbetaald verlof, zoals is gebeurt in sommige Europese landen. “

Advertentie (4)