‘Onsterfelijk’ de Parasja met Rabbijn Yanki Jacobs

Koning David, Screenshot Gottlieb Welté 

Zijn wij onsterfelijk?

De Talmoed vertelt over Koning David die aan G-d vroeg wanneer hij zou komen te overlijden. G-d wilde hem geen exacte datum geven, maar liet wel weten dat het op een sjabbat zou gebeuren. Omdat Koning David wist dat de Malach Hama’vet (de Engel des Doods) geen toestemming had om iemand die Thora studie bedreef te doden, had hij zich voorgenomen om de gehele sjabbat niets anders te doen dan te lernen, iedere week weer vanaf de schemering tot na nacht.

Toen de tijd aangebroken was voor Koning David om het aardse leven te verruilen voor het hemelse bestaan, slaagde de Malach Hama’vet er dan ook niet in om zijn dodelijke taak te verrichten. De Talmoed vertelt dat de Engel des doods de Koning heeft afgeleid door in zijn tuin een enorm kabaal te maken. Toen David vervolgens ging kijken waar het lawaai vandaan kwam, struikelde hij. Door de schrik van de val hield hij enige seconden op met lernen. De Engels des Doods greep deze gelegenheid meteen aan en ontnam hem zijn ziel. Koning David kwam te overlijden op de eerste dag van Sjawoe’ot. Het is morgen dus zijn jaartijd.

De Talmoed vertelt ons dit verhaal omdat het niet alleen David aangaat, maar ons gehele volk betreft. Koning David was een succesvol man. Hij stond bekend als een briljant politicus, een gevreesd strateeg en generaal, een buitengewone componist, een poëet.  Bovendien gold hij als lid van het Hoog Gerechtshof als een topjurist. De Talmoed wil ons allen op het hart drukken, dat zelfs de meest succesvolle zakenman, de grootste geleerde, de beroemdste kunstenaar, ieder van ons steeds zal moeten blijven investeren in het (zelf) bestuderen van de Thora. Want: zolang we ons blijven verdiepen in de Thora zullen we als volk blijven overleven.

Onlangs kwam ik iemand tegen, een oudere man, die mij vertelde dat hij gedurende zijn leven de hoogste treden van de maatschappelijke ladder had weten te bereiken. Maar toen hij eindelijk boven was, realiseerde hij zich dat de ladder tegen de verkeerde muur stond. Hij betreurde het dat hij niet eerder, op jongere leeftijd, de kans had gekregen of genomen om kennis van het Jodendom tot zich te nemen.

Door ons de verdiepen in de intellectuele krochten van de 3000 jaar oude Thora, Talmoed en Joodse filosofie houden we het Jodendom in stand. Tegelijkertijd is het nog eens interessant, vaak ook leuk en geeft het veel mensen een waardevol gevoel.

Net als Koning David zijn we als individu sterfelijk maar door te lernen kan ons collectief gedachtegoed blijven bestaan en de eeuwen trotseren!

Chag Same’ach.

Sjavuot begint 28 mei om 21:30 en eindigt 30 mei om 22:55. In sjoel worden de Tien Geboden gelezen (Exodus 19 – 20) alsook het boek Ruth.