Top functionaris Volksgezondheid treedt af en geeft vernietigende kritiek op Israëlische regering

Prof. Sadetzki . Screenshot YouTube

Prof. Siegal Sadetzki, hoofd van de volksgezondheidsdiensten van het Ministerie van Volksgezondheid, heeft dinsdag haar ontslag aangekondigd in een brief waarin ze de reactie van de regering op de coronavirus pandemie stevig bekritiseert.

In de naar de nieuwe directeur-generaal van het ministerie gestuurde brief heeft Sadetzki stevige kritiek op de heropeningsstrategie van de economie, na de eerste golf van coronavirus infecties.

Sadetzki wijst met een beschuldigende vinger naar het gedrag van het ministerie en is van mening dat wat tijdens de eerste virusgolf werd bereikt, is verspeeld door de brede en snelle heropening van de economie.

“De overgang na de eerste virusgolf was sneller dan in andere westerse landen”, zei ze. “De behandeling van het virus en de manier waarop beslissingen werden genomen, veranderden fundamenteel. Dit resulteerde in een sterke stijging van de morbiditeit.”

“Hoewel in openbare verklaringen werd gezegd dat besluiten en initiatieven zouden veranderen naargelang hun effect op het grote publiek, werd in werkelijkheid de heropening van de economie gedaan met een ernstige verkorting van de tijdschema’s en zonder de juiste voorzorgsmaatregelen, ondanks de gegevens die aantoonden dat de situatie verslechterde.”

Pas afgelopen weekend werden er voorstellen gedaan over het nemen van nieuwe beperkende maatregelen die naar mijn mening te laat komen en niet voldoende zijn.”

“Ik hoop dat ik het mis heb, maar de realiteit laat op dit moment iets anders zien”

Ze vervolgde: “De eerste golf werd gekenmerkt door professioneel en ethisch leiderschap, dat boven alles gericht was op het redden van mensenlevens. Mijn gevoel is dat we na verloop van tijd afgeweken zijn van een professionele, proactieve reactie op gebeurtenissen naar besluitvormers zonder autoriteit die te laat reageren op de realiteit.”

“De resultaten van deze verandering zijn heel duidelijk”, zei ze. “Wereldwijde ervaring met epidemieën laat zien dat als je afziet van het maken van de moeilijke keuzes, omdat wetgevers en experts zich zorgen maken over de gevolgen, het uiteindelijk tien keer meer pijn doet. Wekenlang is de behandeling van het virus zonder enige duidelijke richting gedaan.”

Er wordt te veel tijd geïnvesteerd in debatten, discussies, consultants, forums en degenen die voor zichzelf handelen, terwijl het niveau van de operatie en de details die nodig zijn voor het succes van de verschillende operaties niet de juiste aandacht krijgen.”

“Hierdoor, en aangezien mijn advies en meningen over de zaak worden genegeerd, ben ik niet langer in staat om effectief te helpen bij het stoppen van de verspreiding van het virus”, zei ze.

Bekijk hier alle coronavirus artikelen op joods.nl

Advertentie (4)