Tekst verklaring Netanyahu over de normalisatie met de VAE

Premier Netanyahu. Foto Kobi Gideon / GPO

Premier Netanyahu heeft in een zondag uitgegeven verklaring een toelichting gegeven over het tot stand komen van de normalisatie met de Verenigde Arabische Emiraten en uitgelegd wat de Israëlische bevolking nog meer mag verwachten in de maanden die komen.

Hieronder volgt de verklaring:

“Afgelopen donderdag heb ik samen met de Amerikaanse president Donald Trump en sjeik Mohammed bin Zayed het historische vredesakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten aangekondigd. Dit is het eerste vredesakkoord tussen Israël en een Arabisch land in 26 jaar. Het verschilt van de voorgaande akkoorden omdat het gebaseerd is op twee principes: ‘vrede voor vrede’ en ‘vrede door kracht’. Volgens deze doctrine is Israël niet verplicht zich uit enig gebied terug te trekken en samen plukken de twee landen openlijk de vruchten van een volledige vrede: investeringen, handel, toerisme, gezondheid, landbouw, milieubescherming en op vele andere gebieden, waaronder natuurlijk ook defensie.

Deze vrede werd niet bereikt omdat Israël zichzelf verzwakte door zich terug te trekken tot de linies van 1967. Het werd bereikt omdat Israël zichzelf versterkte door een vrije economie en militaire en technologische kracht te cultiveren, en door deze twee krachten te combineren om een ​​ongekende internationale invloed te verwerven.

Deze sterke internationale positie kwam tot uitdrukking in onze bereidheid om stelling te nemen tegen de agressie van Iran in de regio en zijn inspanningen om kernwapens te verkrijgen. Het feit dat we alleen stonden, en soms moest ik tegenover de hele wereld alleen staan tegen Iran en de gevaarlijke nucleaire overeenkomst, maakte grote indruk op de Arabische leiders in de regio.

Een simpel feit werd opnieuw bewezen: kracht trekt aan en zwakte stoot af. In het Midden-Oosten overleven de sterken en met kracht sluit men vrede. Ik heb de ontwikkeling van Israëls kracht door de jaren heen bevorderd en daarmee ook de leer van ‘vrede voor vrede’. Ik doe dit met leiders in de Arabische en islamitische wereld.

Dit concept kwam ongeveer zes maanden geleden in het openbaar tot uitdrukking in mijn ontmoeting met de president van Soedan, in mijn ontmoetingen met belangrijke Arabische ministers van Buitenlandse Zaken, in de openbare bijeenkomst in Warschau anderhalf jaar geleden, en in mijn openlijke bezoek twee jaar gelden aan Omanop uitnodiging van wijlen sultan Qaboos. Ik kan u vertellen dat het ook tot uitdrukking kwam in een reeks geheime bijeenkomsten, waarover ik niet in detail zal treden.

Deze doctrine is volledig in tegenspraak met het concept dat tot een paar dagen geleden gold, namelijk dat geen enkel Arabisch land zou instemmen met het sluiten van een officiële en openlijke vrede met Israël voordat er een overeenkomst was bereikt in het conflict met de Palestijnen. Volgens de Palestijnen, en volgens velen in de wereld die het met hen eens waren, zou het onmogelijk zijn om deze vrede te bereiken zonder onze capitulatie voor de eisen van de Palestijnen, met inbegrip van de ontworteling van gemeenschappen, de verdeling van Jeruzalem en een terugtrekking. naar de lijnen van 1967.

In feite gaf dit verkeerde concept de Palestijnen een veto over het bereiken van vrede tussen Israël en de Arabische landen. Het hield Israël en de Arabische wereld als gegijzeld door de meest extreme eisen van de Palestijnen, die de staat Israël in echt existentieel gevaar brachten. Naar mijn mening was misschien wel het grootste gevaar dat meer dan een paar Israëli’s het eens waren met de absurde voorwaarden. Nu niet meer. Dit concept van ‘vrede door terugtrekking en zwakte’ is uit de wereld verdwenen. Het is vervangen door een ander concept: echte vrede, vrede voor vrede, vrede door kracht. Dit is wat we vandaag boekten.

Ik herinner u eraan dat in de huidige overeenkomst niet alleen Israël zich niet heeft teruggetrokken van een vierkante meter grond, maar dat het Trump-plan, op mijn verzoek, de toepassing van de Israëlische soevereiniteit over uitgestrekte gebieden in Judea en Samaria omvat.

Ik was het die erop stond om soevereiniteit in het plan op te nemen, en dit plan is niet veranderd. President Trump zet zich ervoor in en ik ben vastbesloten om op deze basis onderhandelingen te voeren. Bij de VN zei ik in 2013 dat velen jarenlang geloofden dat de Israëlisch-Palestijnse vrede een bredere verzoening tussen Israël en de Arabische wereld zou bevorderen. Ik zei dat ik van mening was dat vrede op de tegenovergestelde manier zou worden bereikt: het was de uitbreiding van de verzoening tussen Israël en de Arabische wereld die waarschijnlijk een Israëlisch-Palestijnse vrede zou bevorderen. Ik voegde eraan toe dat om deze vrede te bereiken, we niet alleen naar Jeruzalem en Ramallah moesten kijken, maar ook naar Caïro, Amman, Abu Dhabi, Riyad en andere plaatsen.

Dit was geen profetie. Dit was het hardnekkige en systematische beleid dat ik leidde en dat jaren in beslag nam. Dank G’d, het is inderdaad naar beneden gesijpeld. Ik zie dat meer landen met ons toetreden tot de cirkel van vrede. Deze historische verandering zal ook de vrede met de Arabische wereld bevorderen en uiteindelijk ook vrede, ware vrede, gecontroleerd en veilig, met de Palestijnen.

Ik wil de verschillende elementen bedanken die in de loop der jaren hebben bijgedragen aan het onderhouden van de band met de Verenigde Arabische Emiraten, met name de Mossad. Ik voeg ook mijn speciale gezant voor de Arabische wereld toe, advocaat Yitzhak Molcho, en Meir Ben-Shabbat, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad en zijn team. Ik bedank ze allemaal.

Bovendien gaat speciale dank voor het bevorderen van dit vredesakkoord naar een ander persoon, de Israëlische ambassadeur bij de VS Ron Dermer. Hij deed uitzonderlijk werk, bescheiden en professioneel, samen met het Witte Huis-team en zijn collega in Washington, de ambassadeur van de Emiraten.

En natuurlijk wil ik nogmaals mijn grote dank uitspreken aan president Trump en sjeik Mohammed bin Zayed; de samenwerking tussen ons bracht een historische stap teweeg die van zeer groot belang is voor de toekomst van Israël en de hele regio. “

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)