De drie ondeugden tijdens lockdown: ‘alcohol, chocolade en pornografie’

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Schijnbaar hadden onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev wat extra tijd over en hebben ze die gebruikt om erachter te komen wat mensen tijdens een lockdown zoal thuis doen.

Ze ondervroegen daarvoor 41 mensen in Israël en 115 mensen uit het Verenigd Koninkrijk (46 mannen en 60 vrouwen).

Voordat ze met het onderzoek begonnen, gingen ze er vanuit dat mannen zich te buiten zouden gaan aan alcohol en porno terwijl vrouwen zich zouden overgeven aan de chocolade.

Dat bleek niet zo te zijn. Mannen en vrouwen deden zich in dezelfde mate tegoed aan alcohol, porno en chocolade.

Enav Friedmann, hoofd van het Marketing Lab van Ben-Gurion’s Department of Business Administration, die de studie leidde, zegt dan ook: “Ons onderzoek ondermijnt de algemeen aanvaarde percepties van verschillende stereotype gedragingen.”

We waren verrast om te ontdekken dat de standaardkeuze van beide geslachten was om op dezelfde manier te handelen, terwijl wij toch van onderzoek hadden gedaan naar wat de biologische verschillen tussen de seksen benadrukte”, zegt ze.

Door de stress worden mensen overspoeld met emoties die het ‘gendergerelateerd consumentengedrag’ neutraliseren.” De stress van de pandemie “stelt ons in feite in staat om het automatische gedrag ontdaan te zien worden van zijn gendergerelateerde verwachtingen.

“We noemen deze taboedoorbrekende impuls een ‘verstoring van remming'”, zegt Friedman en voegt eraan toe dat “het wordt veroorzaakt doordat mensen niet over de cognitieve energie beschikken om stereotiepe gendernormen toe te passen op hun gedrag in tijden van stress.”

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)