Israëlisch onderzoek: ‘moeders hebben last van slapeloosheid en angst’ door pandemie

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Israëlische onderzoekers hebben een kijkje genomen in het effect dat opsluiting in huis heeft op de slaap van ouders en hun kinderen tijdens de huidige coronacrisis. Wat ze ontdekten, was dat veel moeders meer angst en toegenomen episodes van slapeloosheid ervaren als gevolg van de levensstijlverandering door isolatie.

Onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev en het Max Stern Yezreel Valley College onderzochten via een steekproef onder 241 vrouwen (100 Arabisch, 141 Joods) die moeder waren van een kind in de leeftijdscategorie van zes maanden tot zes jaar welke invloed de lockdowns hebbent. Ze publiceerden hun bevindingen in de Journal of Sleep Research.

Ongeveer 23% had te kampen met klinische slapeloosheid, vergeleken met 11% die vóór de pandemie last had om in slaap komen. Ongeveer 60% meldde op zijn minst een soort van negatieve verandering in hun slaapkwaliteit.

Onderzoekers voegden eraan toe dat een deel van de ondervraagden meldden dat ze symptomen van klinische slapeloosheid ervoeren tijdens de pandemie, terwijl ze in het verleden niet eerder te kampen hadden met slaapverlies.

“We hebben verder opgemerkt dat moeders die een toename van slapeloosheids-symptomen meldden, significant hogere niveaus van acute COVID-19-angst hadden dan moeders die geen verandering in slapeloosheidssymptomen meldden, terwijl er geen groepsverschillen werden gedetecteerd in hun typische (kenmerk) angstniveaus, wat suggereert dat de huidige angst kan bijdragen aan de toename van de ernst van de symptomen van slapeloosheid “, zegt prof. Liat Tikotzky, hoofd van het BGU Parenting, Child Development and Sleep Lab en een faculteitslid van de BGU-afdeling Psychologie.

Het gemiddelde niveau van angst voor maternale eigenschappen voor de steekproef was 35,71, waarbij een score van meer dan 40 een klinische aanduiding verdiende. Ongeveer 31% van de moeders in de steekproef scoorde boven de klinische grenswaarde, 63% rapporteerde milde niveaus, terwijl 17,2% aangaf dat ze hoge niveaus van angst ervoeren.

“In het onderzoek hebben we voor het eerst de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de opsluiting in huis op maternale angst en slapeloosheid besproken, evenals meldingen van slaapproblemen bij kinderen tussen zes en 72 maanden oud”, zei Tikotzky.

Meer dan twee derde van de vrouwen in het onderzoek (69%) meldde geen negatieve verandering in de slaap van hun kind, maar meer dan de helft meldde een verandering in de slaapduur.

Degenen die aangaven klinische slapeloosheid te hebben ervaren, rapporteerden eerder een negatieve verandering in de slaapkwaliteit van hun kind, wat consistent is met onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de slaap van moeder en kind vóór de COVID-19-pandemie.

“De resultaten van de huidige studie geven aan dat veel moeders van jonge kinderen negatieve psychosociale veranderingen ondergaan door de COVID-19-crisis, zoals blijkt uit de verergering van de ernst van de slapeloosheid en de hoge niveaus van angst tijdens de huidige crisis”, aldus de studie, schreven de auteurs tot slot.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)