In 2019 werd er in Israël voedsel met een waarde van € 5,9 miljard verspild

Vrijwilligers van Leket maken voedselschaaltjes klaar voor distributie aan non-profitorganisaties en overheidsorganisaties die maaltijden aan de behoeftigen bezorgen. Foto Leket

Volgens een rapport dat dinsdag gezamenlijk door de voedsel reddingsorganisatie Leket Israel en het Ministerie van Milieubescherming, werd er in Israël in 2019 voedsel weggegooid met een totale waarde van 20,3 miljard Shekel ( 5,09 miljard euro) plus de daardoor veroorzaakte milieukosten t.w.v. 3,2 miljard Shekel ( 800 miljoen euro).

Leket kwam op deze bedragen door bij elkaar op te tellen de 70.000 ton brandstof die werd gebruikt om voedsel te produceren dat nooit werd gegeten te vervoeren en distribueren.

Voor dat bedrag had een jaar lang 160.000 auto’s kunnen rijden, terwijl de 180 miljoen kubieke meter zoet water die werd gebruikt om dat voedsel te verbouwen een douche had kunnen zijn voor iedere inwoner, elke dag een jaar lang. Tel daar nog eens 190 miljoen kubieke meter gerecycled water bij op dat ook werd verspild.

Een kwart miljoen hectare land (1.000 vierkante kilometer), gelijk aan 20 keer de oppervlakte van Tel Aviv, werd gebruikt om voedsel te verbouwen dat nooit werd gegeten, berekent het rapport.

Chen Herzog, hoofdeconoom bij BDO, een adviesbureau dat het rapport schreef, zei:”Met dit geld had een vijfde van het COVID-19-hulpbudget van de staat kunnen worden gefinancierd.”

“De financiële en milieukosten van voedselverlies in de hele waardeketen worden direct uit de zakken van de Israëlische consumenten en belastingbetalers betaald en hebben een negatieve invloed op de kosten van levensonderhoud. In het bijzonder is het voor dit jaar en volgend jaar gezien de COVID-19-pandemie, van het grootste belang om een ​​nationaal plan voor voedselredding op te stellen.”

Het vijfde rapport van dit jaar van Leket Israel – dat voedzaam overtollig voedsel redt en via zo’n 200 andere non-profitorganisaties verdeelt onder behoeftige mensen – is het eerste dat samen met het Ministerie van Milieubescherming wordt gepubliceerd als onderdeel van de evaluatie van het staatsbeleid inzake afval in het algemeen. en vooral voedselverspilling.

Het is ook de eerste die voedselverspilling vertaalt in een kostenpost voor het milieu van 3,2 miljard Shekel (800 miljoen euro).

Hiervan heeft 1,4 miljard Shekel ( 350 miljoen euro ) betrekking op verspilde natuurlijke hulpbronnen zoals water en bodem. Van de productie tot de stortplaats is niet-geconsumeerd voedsel verantwoordelijk voor zes procent van de broeikasgassen van het land.

De totale hoeveelheid verspild voedsel – maar liefst 2,5 miljoen ton, geschat op ongeveer 20,3 Shekel ( 5.09 miljard euro), is vergelijkbaar met de cijfers die Leket voor 2018 heeft vrijgegeven en met verspilling in andere ontwikkelde landen.

Het vertaalt zich in ongeveer 670 Shekel (152 euro) per maand van de maandelijkse kosten van het gemiddelde huishouden. Fruit, groenten en producten op basis van granen, zoals brood en gebak – die relatief kort houdbaar zijn – zijn goed voor de helft van wat wordt weggegooid.

De kosten gaan door nadat die restjes naar de afvalbak zijn gestuurd. Gedumpt voedsel vormt een derde van al het stedelijk afval. Het wordt vervolgens verzameld, vervoerd, gesorteerd, behandeld en op de vuilnisbelt gestort, waarvoor een heffing wordt geheven.

Zodra het op de stortplaats belandt, zoals het meeste afval van Israël doet, wordt het afgebroken en wordt het methaangas gegenereerd, wat weer zorgt voor hogere broeikas effecten

Uit het rapport bleek dat een vijfde van het voedsel van Israël wordt geconsumeerd in een reeks instellingen, van fabrieken, restaurants, hotels en evenementenhallen tot scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, het leger en de politie. Ook hier gaat een derde van het voedsel de afvalbak in, oplopend tot 43% voor faciliteiten die evenementen organiseren.

Andere westerse landen zijn verder gevorderd als het gaat om het goedkeuren van voedselverspillinggerelateerde wetgeving en het uitvaardigen van nationale plannen en meerjarige doelstellingen voor afvalvermindering, aldus het rapport.

Een van de aanbevelingen is het formuleren van een nationaal doel om voedselverspilling tegen 2030 met 50% te verminderen, in overeenstemming met een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, het ontwikkelen van een nationaal plan om verspilling in de hele voedselketen te verminderen, het onderzoeken van prikkels voor voedselbesparing en kosten voor voedselverspilling in de commerciële sector en het herzien van houdbaarheidsdata.

Het rapport is gebaseerd op gegevens uit 2019. BDO schat dat de economische effecten van COVID-19 dit jaar nog eens 145.000 mensen hebben toegevoegd aan de 1,87 miljoen Israëli’s die zich niet voldoende voedzaam voedsel kunnen veroorloven.

Vorig jaar redde Leket Israel het equivalent van 2,2 miljoen maaltijden uit legerbases, hotels, evenementenhallen, cateringbedrijven, restaurants en andere, en ongeveer 15.700 ton landbouwproducten. Met een waarde van 209 miljoen Shekel (52,5 miljoen euro) werden ongeveer 175.000 behoeftige mensen wekelijks van maaltijden voorzien.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)