Impact van de coronavirus pandemie maakt van Israëlis een tandenknarsend natie

Screenshot YouTube drdent.nl

De tandheelkundige school van de Universiteit van Tel Aviv hield een steekproef onder de Israëlische bevolking tijdens de eerst6e afsluiting van het land in het voorjaar en ontdekte dat ongeveer 36 procent van de respondenten ‘s nachts aan het tandenknarsen was, vergeleken met 10% vóór de pandemie.

Door de coronavirus pandemie veroorzaakte stress veroorzaakt namelijk een enorme toename van de angstige gewoonten onder Israëlis, van tandenknarsen tot kaken op elkaar klemmen, ontdekten de Israëlische onderzoekers.

Een veel voorkomende nerveuze gewoonte overdag, het op elkaar klemmen van de kaken, kende ook een grote stijging, van 17% in normale tijden tot 32% tijdens lockdown, volgens het onderzoek dat in het peer-reviewed Journal of Clinical Medicine is gepubliceerd.

Het is al langer bekend dat beide gewoonten sterk worden beïnvloed door emotionele factoren zoals stress en angst, en ze kunnen de tanden en kaakgewrichten ernstig beschadigen.

Door 47% van de respondenten werden symptomen van de temporomandibular stoornis (TMD) gemeld, die vaak verband houden met de gewoonten, in plaats van de 35% van voor de pandemie. De aandoeningen hebben de neiging om chronische aangezichtspijn te veroorzaken doordat ze spieren, zenuwen en gewrichten aantasten.

“We hebben veel gesproken over de tol die de pandemie aan de mensen toebrengt, en dit is een belangrijk onderzoek omdat het een aantal zeer reële fysiologische tekenen geeft dat de bevolking depressiever en angstiger is geworden”, zei professor Ilana Eli, een van de tandartsen en experts achter het onderzoek, tegen The Times of Israel.

“Het is echt triest“ zei ze, “we hadden een stijging van deze statistieken wel verwacht, maar we hadden deze omvang niet verwacht. “

Ze zei dat de impact van de pandemie op de relaties met familie en vrienden een van de grootste bronnen van zorg was die door de tandenknarsers en kaakklemmers werd genoemd.

Terwijl het onderzoek zich richtte op de eerste lockdown van Israël, gelooft Eli dat de toename van angstige gewoonten zich heeft voortgezet tijdens de tweede lockdown. Ze heeft binnenkort statistieken van de afgelopen weken.

Volgens Eli werpt het onderzoek de schijnwerpers op de bijzonder hoge niveaus van stress en angst bij vrouwen van 35 tot 55 jaar, die vaak te maken hebben met zorgen over de virus pandemie, samen met de zware werkdruk en het ouderschap.

De helft van alle Israëlische vrouwen in die leeftijdsgroep meldde ‘s nachts tandenknarsen, 46% klemde overdag de kaken op elkaar en 48% leed aan chronische aangezichtspijn als gevolg van TMD.

“We zien een algemeen beeld van de coronavirus pandemie die zijn tol eist van mensen, en een bijzonder sterke impact heeft op vrouwen van de zogenaamde midden generatie, die de last dragen om voor hun kinderen te zorgen en zich daarnaast ook zorgen maken over de grootouders”, aldus Eli.

Toen de Israëlische respondenten werd gevraagd naar de bron van hun zorgen, noemden sommigen de algemene druk van de virus pandemie, terwijl een veel voorkomende reactie de bezorgdheid was over de schade die de crisis veroorzaakt door het coronavirus kan aanrichten aan menselijke relaties.

“Het was vooral bezorgdheid over mogelijke negatieve effecten op relaties met andere mensen als gevolg van lockdowns, zorgen over het niet kunnen ontmoeten van vrienden en familie”, zei Eli. “De bezorgdheid onder Israëli’s kwam vooral door het gevoel dat relaties zullen worden beïnvloed.”

Mensen die merken dat ze tandenknarsen of hun kaken op elkaar klemmen, moeten hulp zoeken bij tandartsen, benadrukte Eli. “Er zijn bijtbeschermers en ontspanningstechnieken beschikbaar”, zei ze, eraan toevoegend dat mensen naar haar mening niet uit de buurt van tandartsen moeten blijven vanwege bezorgdheid over infecties. “Er zijn zeer strikte regels voor desinfectie in tandheelkundige klinieken en je hoeft je geen zorgen te maken om te gaan.”

Het artikel in het Journal of Clinical Medicine heeft betrekking op het Israëlische onderzoek, waarbij 700 mensen werden ondervraagd, en een parallel onderzoek in Polen. Het team van Eli werkte nauw samen met onderzoekers van de Universiteit van Wroclaw in Polen, die een nog grotere toename van tandenknarsen, kaken op elkaar klemmen en chronische pijn vonden onder Polen.

Enquêtes in beide landen werden geanonimiseerd en voldeden aan de normen van de World Medical Association Declaration of Helsinki en aan lokale ethische commissies.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!