Aantal gezinnen in Israël in armoede tijdens COVID-19 pandemie met bijna 50% gestegen tot 850.000

Distributie van warme maaltijden in het dagcentrum voor ouderen. (Foto Leket Israël)

Het aantal Israëlische huishoudens onder de armoedegrens is met bijna 50% gegroeid tijdens de coronaviruspandemie, waarbij 268.000 mensen in armoede raakten, volgens een rapport dat woensdag werd gepubliceerd door de grootste anti-armoede-ngo van Israël.

Volgens het jaarlijkse Alternative Poverty Report van Latet is het aantal Israëlische huishoudens dat in armoede leeft in 2020 gestegen van 20,1% naar 29,3%.

Het zei dat naar schatting in totaal 850.000 huishoudens in Israël essentiële huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en voedsel missen.

Temidden van de coronavirus-pandemie bevonden 422.000 nieuwe Israëlische huishoudens zich in financiële moeilijkheden, aldus het rapport. Het percentage huishoudens dat in financiële moeilijkheden verkeert, is gestegen van 24,1%, vóór de pandemie, tot 38,6%.

In tegenstelling tot het officiële armoederapport van de staat Israël, waarin armoede alleen wordt gemeten op basis van inkomen, meet Latet armoede op basis van huishoudens die essentiële behoeften missen, zoals huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, voedselzekerheid en het onvermogen om de kosten van levensonderhoud te dekken.

Ongeveer 143.000 huishoudens, een stijging van 4,8%, zijn sinds het begin van de pandemie nieuw gecategoriseerd als voedselonzekerheid, en 34.000 zijn opnieuw gecategoriseerd als zijnde te kampen met extreme voedsel onzekerheid.

De studie meldt ook dat 86% van de oudere hulpontvangers eenzaamheid ervaart. Van deze groep vreest 21,6% dat ze thuis kunnen overlijden zonder dat iemand het weet.

n Israël steeg de werkloosheid tot meer dan 20% sinds het land aan het begin van de coronavirus uitbraak in maart, voor het eerst een landelijke lockdown oplegde. De vitale toeristenindustrie van het land is tot vrijwel nul gekrompen en duizenden bedrijven zijn gesloten.

Het rapport, dat was gebaseerd op de bevindingen van een reeks enquêtes en studies uitgevoerd door Latet van juli tot oktober 2020, ontdekte ook dat de middenklasse van Israël met 15,5% is gekrompen, waarbij 29% van de financiële scores van de middenklasse is gedaald.

Vrijwilligers bij de liefdadigheidsinstelling Latet kopen basisvoedsel voor distributie aan de armen. (Foto Latet)

Temidden van de pandemie meldde 50,7% van de algemene bevolking van Israël aanzienlijke economische schade, terwijl slechts 19,6% aanzienlijke gezondheidsschade meldde. Slechts 23% van de Israëlische huishoudens geeft aan dat hun financiële toestand standaard of boven de norm is, vergeleken met 45% voor dat de pandemie uitbrak.

De behoefte aan financiële hulp onder de Israëlische bevolking steeg tijdens de coronavirus pandemie met 70%. Vierentwintig procent van de Israëlische bevolking meldt dat ze geen financiële hulp hebben gekregen, hoewel ze die wel nodig hadden.

Bovendien vindt 79,1% van het Israëlische publiek dat de regering degene moet zijn die de stijgende armoedecijfers aanpakt. Slechts 21,3% vindt dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt om dit te doen.

“De sterke stijging van de armoedecijfers bevestigt de meest pessimistische economische voorspellingen van het begin van de crisis en benadrukt de zwakke punten van het ecosysteem in Israël”, zei oprichter en voorzitter van Latet Gilles Darmon.

“Het coronavirus heeft het delicate economische evenwicht verstoord en tienduizenden nieuwe gezinnen in economische moeilijkheden en armoede geduwd, maar het is de staat die de voorwaarden heeft geschapen voor deze kwetsbaarheid, door eerder te weigeren aanzienlijk in die gezinnen te investeren om sociale veerkracht op te bouwen,” zei hij.

“De coronavirus pandemie brak uit als een gezondheidsepidemie en heeft zich ontwikkeld tot een ongekende sociaaleconomische epidemie”, aldus Latet-directeur Eran Weintrob.

“We bevinden ons in de ergste economische crisis in de geschiedenis van het land, waarvan de Israëlische samenleving jaren nodig heeft om van te herstellen. We moeten het bloeden stoppen nu honderdduizenden Israëli’s van een tijdelijke crisis afdalen als gevolg van verlies van werkgelegenheid in een leven van armoede waarvan het moeilijk tot onmogelijk is om te herstellen.”

Hij waarschuwde dat als de regering geen tientallen miljarden Shekels investeert in de meest kwetsbare gemeenschappen, “de ineenstorting onvermijdelijk zal zijn en sociale kloven creëren die niet kunnen worden overbrugd.”

Israël, met een bevolking van ongeveer 9,25 miljoen, heeft volgens het ministerie van Volksgezondheid meer dan 348.000 gevallen van het coronavirus en minstens 2.932 doden geregistreerd.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!