Israël legt beslag op 4 miljoen dollar uit Iran voor Hamas

Ter illustratie. Foto Channel 13

Op aanbeveling van het Nationaal Bureau voor Financiering van Terrorismebestrijding (NBCTF) van het Ministerie van Defensie, heeft minister van Defensie Benny Gantz een inbeslagname bevolen van 4 miljoen dollar die was overgemaakt van Iran naar de terroristische organisatie Hamas in Gaza, zo meldt het ministerie in een persbericht.

Het geld was bedoeld voor de terreurinfrastructuur van Hamas in Gaza inclusief de productie van wapens en betaling van salarissen van leden van de organisatie. De bron van de fondsen is het Iraanse regime.

Het bevel dat werd ondertekend is gericht tegen de zakenman Zuhir Shamalch uit Gaza en zijn geldwisselbedrijf “Al-Mutahadun”. Als reactie op het bevel, en in een poging om de relatie met Hamas te verhullen, veranderde “Al-Mutahadun” de naam van zijn bedrijf in “Al-Markaziya li-siarafa”. De de nu door Gantz getekende order omvat de oorspronkelijke naam van het bedrijf, naast de nieuwe naam.

Het administratief besluit, dat de minister van Defensie heeft ondertekend in overeenstemming met de bevoegdheden die hem zijn toegekend op grond van de terrorismebestrijdingswet 2016, staat de inbeslagname toe van de gelden of eigendommen van gelijke waarde van de gelddienstverlening, waar deze zich ook bevinden.

De zakenman Zuhir Shamalch vulde de plaats op van Hamad al-Khodari, Hamas ‘belangrijkste geldwisselaar’ die een nauwe band had met Hamas leider Yahya Sinwar’, en die in 2019 door de IDF werd ‘uitgeschakeld.

Het directoraat Militaire Inlichtingen heeft samen met het Nationaal Bureau voor Terrorismebestrijding Financiering (NBCTF) van het ministerie van Defensie het dossier samengesteld dat tot de publicatie van het bevel heeft geleid.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)