Israël en de VAE werken samen aan behoud zeldzame woestijnvogels