Archeologen vinden deel van de muur van Jeruzalem verwoest op de Negende van Av

Opgravingsleiders: Dr. Joe Uziel, Ortal Kalaf en Dr. Filip Vukosavovic staan bij het blootgestelde deel van de muur. (Foto: KOBY HARATI/CITY OF DAVID)

Archeologen van het City of David National Park hebben een deel van de stadsmuur van Jeruzalem blootgelegd, gebouwd tijdens de Eerste Tempelperiode en grotendeels verwoest door het Babylonische leger in 586 voor de gewone jaartelling.

Door deze ontdekking zijn archeologen nu in staat om de loop van de muur te reconstrueren die de oude hoofdstad van het koninkrijk Juda omsloot aan de vooravond van de verwoesting, die wordt herdacht met de Joodse feestdag Tisha B’Av op zondag.

De nieuwe vondst maakt een einde aan een voortdurend debat onder archeologen over de vraag of de voorheen bekende muurdelen werden gebruikt voor fortificatie of als steunmuren voor constructie op de steile helling van 30 graden aan de oostkant van de stad. Een deel van de reden waarom archeologen traditioneel beweerden dat deze bestaande secties niet voor fortificatie konden worden gebruikt, is het feit dat het Bijbelse verhaal vertelt dat de vestingmuren waren verbrijzeld door veroverende soldaten. Vermoedelijk, zo luidde het argument, moeten delen van de muur die nog steeds overeind stonden, een ander doel hebben gediend.

Maar met de huidige vondst van de sectie die bijna fysiek verbinding maakt tussen de twee voorheen bekende delen, is het duidelijk dat er een muur is die honderden meters doorloopt. Het verbindt twee delen die in de jaren zestig zijn ontdekt door de Britse archeoloog Kathleen Kenyon en in de jaren zeventig door archeoloog Yigal Shiloh in de noordelijke en zuidelijke delen van de helling.

Een illustratie van hoe de beschermende muren rondom Jeruzalem er waarschijnlijk uitzagen tijdens het tijdperk van de Eerste Tempel. (Leonardo Gurevitz, City of David-archief)

“De stadsmuur beschermde Jeruzalem tegen een aantal aanvallen tijdens het bewind van de koningen van Juda, tot de komst van de Babyloniërs, die erin slaagden er doorheen te breken en de stad te veroveren”, aldus de directeur van de opgraving, Dr. Filip Vukosavović van het Ancient Jerusalem Research Center en Dr. Joe Uziel en Ortal Chalaf namens de IAA.

“De overblijfselen van de ruïnes zijn te zien in de archeologische opgravingen. Niet alles werd echter vernietigd. Delen van de muren, die de stad tientallen jaren en langer hebben gestaan ​​en beschermd, blijven tot op de dag van vandaag overeind.”
Bij de opgraving zijn ook andere vondsten gevonden die betrekking hebben op de periode, zoals zegelafdrukken – ook wel bullae genoemd.

Een stempelzegel met de naam “Tsafan” in oud Hebreeuws schrift. (Credit: KOBY HARATI/CITY OF DAVID)

De vestingmuur werd gebouwd in de late 8e of vroege 7e eeuw voor de gewone jaartelling en is ongeveer 2,5 meter hoog en tot 5 meter breed. Archeologen zijn van mening dat toen de Babyloniërs Jeruzalem veroverden, ze vanwege de steile helling zich niet op de muur op de oostelijke helling gericht hebben, maar er wel in geslaagd zijn de stad en de Tempel te vernietigen en de Joden in ballingschap te sturen.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)