Politieke verdachtmakerij als bij toverslag gestopt

Al bij de Egyptische onderdrukking zegt de Tora dat druk slechts averechts werkt. Ondanks alle ‘schandalen’ bleef de Likoed veel groter dan de Avoda in de peiligen, en groeide het verschil juist, en opeens is er al twee weken geen schokkende scoop meer te bekennen.

Hierdoor is het duidelijk dat rechtzaken die lopen tegen Barak en
consorten geen aandacht krijgen in de media, en misschien ook steeds
onder op de stapel van de rechtbank ligt, maar dat elk bedenksel dat
tegen Sharon gebruikt kan worden, ogenblikkelijk landelijk nieuws
wordt. Een paar van de voorbeelden daarvan zagen we de laatste maand.
De Likoed zou, voor het eerst, bijna twee keer zoveel stemmen krijgen
als de Avoda, G’d bewaar, en daar moest een stokje voor gestoken
worden. Alle hens aan dek!, en het maakt niet uit of het eenzijdig is
of niet, of het wettelijk is of niet, en of het intellectueel
rechtvaardig is of niet.

Het feit dat politici van links en rechts hun best doen om als
kandidaat gekozen te worden door de leden van hun partij, stoort de
media niet van onregelmatigheden (van zeer kleine bedragen, maar het
“gaat om het principe”) in de Likud een enorme (enorme!) heisa te
maken, en exact eendere zaken van Avoda op pagina 7 te zetten.

Het feit dat er 24 uur per dag (tegen een wat vreemde wet in) politici
geïnterviewd worden in de media, die zich uiteraard onmogelijk
onthouden van propageren voor hun eigen partij, stoort rechter Cheshin
niet om Sharon de mond te snoeren, midden in een zin.

Het feit dat er al vrij lang (waarom zo lang?) wordt uitgezocht of geld
dat een Zuid-Afrikaanse miljonair aan de familie Sharon heeft
geschonken, wel of niet geoorloofd was, en het feit dat het absoluut
niet zeker is dat dit, juridisch, ooit wat wordt, stoort mevrouw Glatt
niet om interne details van de zaak aan de pers door te geven, daar zij
weet dat het een grandioos item wordt.

En opeens… stilte! We horen al dagenlang niets! Ineens geen fraude,
geen geldjagerij, geen chantages, geen verdachtmakingen, geen vermeende
bewijzen. Wat is er gebeurd? Opeens zijn alle Likoed leden
Rechtvaardige der Aarde geworden? Of toch maar omdat een ieder begreep
dat voorgaande acties een averechts effect hadden? De zwartmakerij werd
en wordt door de publieke opinie gewoon niet zonder meer aangenomen.
Elk schandaal heeft voor twee dagen het bedoelde effect, en daarna komt
het als een boemerang terug. (Ik verwacht dus een mega-schandaal, a.s.
zondag of maandag). Dus is het electoraal beter om te zwijgen.Ik wil
hierbij aangeven, dat ik denk dat zovel Cheshin als Glatt niet door
hebben hoezeer hun subjectiviteit hun daden dicteert: zij denken dat
alles objectief en rechtvaardig is (“self-serving-bias” heet dat in de
psychologie), en dat is juist het probleem, zoals gezegd: er is geen
politiek pluralisme in de knooppunten van de Staat.

Dani Evers werd geboren in Amsterdam. Na zijn middelbare school ging
hij naar Israël, waar hij o.a. psychologie en computerwetenschappen
studeerde. Evers woont met zijn gezin op de Westbank, in de kleine
gemeenschap Yakir.