Buitenlands paspoort voor 1,1 miljoen Israëlische burgers

Als op 1 mei 2004 de tien nieuwe lidstaten tot de EU toetreden heeft 20% van alle Israëlische staatsburgers de mogelijkheid een Europees paspoort aan te vragen.

Een Europees paspoort biedt Israëli’s die geboren zijn in een EU-land
dezelfde rechten en voordelen, zoals makkelijke reisvoorwaarden, het
recht te wonen en werken in landen die lid zijn van de Europese Unie en
lagere belastingen.

Volgens de regels van de Europese Unie is iedereen die is geboren in
een lidstaat van de Europese Unie, alsook hun kinderen en
kleinkinderen,  gerechtigd een paspoort van het desbetreffende land aan
te vragen.
 

Een onderzoek van de ambassade van de Europese Unie in Israël wijst uit
dat 1 op de 5 Israëliërs in aanmerking komt voor een Europees paspoort
zodra Polen, Hongarije, Cyprus, Malta, Tsjechië, Slovakije, Slovenië,
Estland, Letland en Litouwen lid zijn van de Europese Unie.

Volgens de ambassadeur van de EU in Israël, Giancario Chevallard,
wijzen de cijfers uit dat 1,1 miljoen Israëliërs, dat is 20% van de
Israëlische bevolking, afstamt van iemand uit een van de tien nieuwe
lidstaten.
 
Nu reeds, voor de toetreding van de nieuwe lidstaten, komen een half
miljoen Israëliërs in aanmerking voor een Europees paspoort. Velen
hebben dit reeds aangevraagd en gekregen. In de ambassades van
lidstaten van de EU staan dagelijks lange rijen Israëliërs te wachten
die een paspoort willen aanvragen, zo zei de ambassadeur.
 
De huidige lidstaten van de EU zijn:  Nederland, België,
Luxemburg, Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Groot Brittanië,
Ierland, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Griekenland en Zweden.
Israëliërs die in een van deze landen zijn geboren en hun
afstammelingen zijn gerechtigd een Europees paspoort aan te vragen.
 
Volgens een onderzoek van Dr. Mina Tzemach?s Dahaf Instituut blijkt dat
6% van de Israëliërs op dit moment een Europees paspoort bezit. 14% is
van plan dit aan te vragen.