100 kibboetsiem worden geprivatiseerd

Ongeveer éénderde van het totaal aantal kibboetsiem zal binnen afzienbare tijd een vernieuwde organisatiestructuur hebben.

Salaris/inkomen kibboetsleden
Niet langer ontvangen leden van een kibboets hetzelfde geldbedrag.
Het bedrag wordt nu vastgesteld aan de hand van de bijdrage die een lid
levert aan de kibboets, het soort werk wat men doet of het soort
onderneming binnen de kibboets waarin men werkt.
Als voorbeeld kan gelden dat een manager van een kibboets onderneming
een salaris krijgt dat 3-4 maal hoger is dan dat van een werknemer van
dezelfde onderneming.
In principe geldt hier dus dezelfde regel als in het bedrijfsleven.

Registratie van huizen
De woningen waarin leden van een kibboets leven waren eigendom van de
kibboets, maar worden nu geregistreerd op naam van de bewoner. De
bewoner heeft nu dus ook het recht de woning te verhuren en/of te
verkopen dan wel te verbouwen naar zijn persoonlijke wensen. De
kibboets heeft bij verkoop nog wel het eerste recht de woning te kopen
of de verkoop te weigeren indien niet aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan.
De kibboets moet altijd haar goedkeuring hechten aan een verkoop of
verhuur van de woning om zodoende ongewenste personen te kunnen weren.

Privatisering van de produktie
In een aantal kibboetsiem zijn de produktiefaciliteiten geprivatiseerd.
In de meeste kibboetsiem echter is 49% van de aandelen van een
kibboetsbedrijf verdeeld onder de leden van de kibboets.
Land en waterbronnen zijn niet geprivatiseerd.
 
In zowel de ?oude? vorm als de ?vernieuwde? vorm blijft de kibboets verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen voor de leden.
Kibboetsleden die hun inkomen uit een salaris krijgen, moeten een
gedeelte daarvan aan de kibboets afstaan ten behoeve van leden die geen
salaris hebben omdat zij niet in staat zijn om te werken. Deze
kibboetsleden krijgen van de kibboets een inkomen dat gelijk staat aan
het minimuminkomen in Israël.
 
Gavri Bar-Gil, algemeen secretaris van de Kibboets-beweging ontkent rapporten als zouden 42 kibboetsiem toestemming hebben
gevraagd hun status te veranderen in een zogenaamde ?niet-coöperatieve?
gemeenschap.
Een dergelijk verzoek was alleen gedaan door kibboets Mishmar David en
Ha?on. Kibboets Yad Hannah heeft toestemming gevraagd haar structuur te
mogen veranderen in die van  mosjav.

De ILA (Israël Land Administration) heeft bezwaren tegen het omzetten
van de structuur van een kibboets in die van een mosjav, de redenen van
dit bezwaar zijn echter onbekend.
 

Bron: Haaretz.com