LJG: Sjabbat Ki Tissa, Sjemot (Exodus) 30:11-34:35

Sidra Ki Tisa gaat verder met een discussie over de bouw van het Misjkan (Heiligdom).

De tekst begint met instructies voor het houden van een volkstelling. Iedere
volwassen Israëliet van boven de twintig moet een halve sjekel inbrengen, dit
geld zal gebruikt worden voor de dienst in het Misjkan. Daarna volgt een
beschrijving van de bijbehorende rituele voorwerpen die gemaakt moet worden:
een koperen wasbekken, zalfolie en wierook.

Dan wijst God Betsalél, een man
die begenadigd is met “goddelijk vakmanschap”, aan als eerste
handwerksman en architect van het Misjkan. Maar voordat de bouw feitelijk van
start gaat, herinnert God Mosjè eraan het volk te vertellen dat het
belangrijk is de Sjabbat in acht te nemen. Aan het eind van dit tekstgedeelte
geeft God Mosjè de oorspronkelijke twee Stenen Tafelen, die door God
persoonlijk beschreven zijn, en keert Mosjè terug naar het volk.

Lees verder op de website van de LJG: Sjabbat Ki Tissa