Rabbijn Jacob D. Schmahl aangetreden als assistent van rabbijn Just

De Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap deelt mede dat Rabbijn Schmahl de komende maanden door introducties door rabbijn Just en de heer E.M. Maarsen zijn bekendheid zal uitbreiden naar het deel van de rabbinale wereld, dat zich evenals ons Opperrabbinaat / OKE bezighoudt met internationale kasjroetcertificering (het afgeven van hechsjeriem).

Rabbijn Schmahl werd in 1962 geboren in Londen, Groot-Brittannië. Zijn vader, rabbi C. Schmahl, is de rav van het beth midrasj Beth Abraham in de wijk Golders Green en heeft een vooraanstaande positie in het orthodoxe deel van het Britse Jodendom. Dayan C. Kaplin, gepensioneerd lid van het London
Beth Din, is een oom van rabbijn Schmahl.

Rabbijn Schmahl studeerde in Israël aan de Mirrer jesjiewa en aan het Instituut Harry Fischel, dè instelling voor de opleiding van dayaniem. Rabbijn Schmahl ontving semiecha van rabbijn Nechemja Zalman Goldberg en slaagde bij het Israëlische Opperrabbinaat voor het examen in het deel van de Sjoelchan Aroech, getiteld Chosjen Misjpat, dat betrekking heeft op de moeilijkste aspecten van de halacha: dinée mamonnot – financiële aangelegenheden. Recent heeft hij over dit onderwerp een boek met zijn responsa uitgegeven met approbaties van vooraanstaande rabbijnen, dat werd beloond met een prijs van de gemeente Jeroesjalajiem die hem volgende week wordt uitgereikt.

In dit verband is het goed om de kennis van rabbijn Schmahl te meten aan de opleidingseisen voor een moré – de hoogste rabbinale graad binnen ons. Voor die graad wordt verlangd: "alsmede enige kennis van Chosjen Misjpat met uitsluiting van alle casuïstiek". Rabbijn Schmahl is – dat moge duidelijk zijn – in meer dan ‘enige kennis’ bedreven op dit uiterst gecompliceerde terrein van de Joodse wetgeving. Niet alleen in theoretische zin, maar ook praktisch, daar rabbijn Schmahl optreedt als dayan in diné Tora (Joodse rechtszaken) van monetaire aard.

Rabbijn Schmahl is in het betrokken deel van de rabbinale wereld bekend om zijn kennis en optreden in deze monetaire aangelegenheden. Hij wordt internationaal hierom geraadpleegd en benaderd om te presideren over Joodse rechtszaken op dit terrein.

In Antwerpen, waar rabbijn Schmahl zich na zijn studie te Israël met zijn gezin vestigde en waar zijn vrouw vandaan komt, geeft hij leiding aan het kollel van de chasidé Gur (ondanks dat hij niet van oudsher afkomstig is uit de Gerrer chassidiem), geeft hij les aan een meisjes-seminarium, leidt hij het eerder genoemde beth din en geeft hij verschillende sjioeriem.