19 mei:Jom Jeroesjalaiem


Op Jom Jeroesjalaiem wordt gevierd dat de oude stad van Jeruzalem weer onder joods bestuur valt als gevolg van de zesdaagse oorlog in 1967.

Hierdoor hebben joden weer toegang tot de westelijke muur van de Tempelberg. De
viering is altijd op 28 Ijar, een week voor Sjavoeot, en dit jaar valt dat op
woensdag 19 mei.

Na bijna 200 jaar kwam
Jeruzalem weer in joodse handen. Dat was een emotionele gebeurtenis. De stad is altijd beschouwd als het hart van
Israël. Vanaf Koning David is de stad zowel de hoofdstad van het land als het
religieuze centrum voor het joodse volk. De beide Tempels zijn er gebouwd en
het was gebruikelijk dat joden in vroegere tijden minstens drie keer per jaar
een pegrimtocht maakten naar Jeruzalem om dankoffers te brengen.

Ook na de verwoesting van de tweede Tempel is Jeruzalem het
spirituele centrum van de joden gebleven. Gebeden worden, waar dan ook in de
wereld, met het gezicht richting Jeruzalem gezegd. In 2000 jaar tijd is de stad
9 keer overmeesterd en herbouwd. Ondanks pogingen om de joodse geschiedenis uit
te wissen, is één symbool gespaard gebleven de Kotel Hama?aravi, kortweg Kotel.
De westelijk muur van de Tempelberg is de meest tastbare vertegenwoordiging van
de standvastigheid van het joodse volk.

De commendant die de westelijke muur in 1967 veroverde sprak
de legendarische woorden:?Har habajiet bajadeinoe.? (De Tempelberg is in onze handen) De
zin heeft een emotionele betekenis en veel joden hebben dan ook die zin in het hart gesloten.

Jom
Jeroesjalaiem wordt in Israël uitbundig gevierd. Duizenden
mensen lopen door de stad om uiteindelijk bij de Kotel te eindigen.
Daar wordt
gedanst, gezongen en gebeden tot de vroege uren van de volgende dag. In
de disaspora wordt, vanwege de politieke lading van het feest, geen of
weinig aandacht gegeven aan deze feestdag.

Bron: www.thejewishexchange.com
Kijk voor meer informatie en een kennistest over Jeruzalem
op: http://www.jr.co.il/hotsites/i-jer.htm