Joods monument Winschoten ‘slepende kwestie’


De middenstandsvereniging van Winschoten verzet zich tegen een monument in de binnenstad ter nagedachtenis aan de joden die in de oorlog zijn omgekomen.

De Stichting Oud-Winschoten (zuid-oost Groningen) wilde het monument, een gebroken
Davidsster, met daarop de namen van de 387 in de vernietigingskampen
omgekomen joden in oktober onthullen. Maar volgens de stichting wil
ondernemerskring Handel & Nijverheid geen monument.

Handel & Nijverheid is op zich niet tegen het monument, maar vindt
de locatie niet handig gekozen. Zo zou de verkeerssituatie op het plein
een monument in de weg staan en werkt het vandalisme in de hand.

De kosten voor het monument zijn begroot op ? 25.000. Een
subiside-aanvrage voor de helft van het benodigde bedrag is afgewezen
omdat het niet nader genoemde fonds geen geld ter beschikking mag
stellen voor gedenktekens met een dergelijke (lees: beladen)
achtergrond. Op dit moment is pas 25% van het totale bedrag voor het
monument binnen.

Op de website van RTV Noord zijn de telefonische interviews te
beluisteren met Trijnko Pelgrim van de Stichting Oud-Winschoten en
Chris de Raaf van de ondernemerskring (RealPlayer noodzakelijk)