Raadselachtige vondst in Veelerveen

In het Groningse dorp zijn bij de verbouwing van een woning aan de Verbindingsweg drie menselijke skeletten gevonden. Mogelijk bestaat er verband met een joods gezin dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op die plek gewoond heeft.

De lugubere vondst is gedaan tijdens een verbouwing van een woning. De skeletten zijn zeker tientallen jaren oud. Het is onduidelijk of de personen van wie ze zijn door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Op het politiebureau heeft zich iemand gemeld die zeker zegt te weten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een joods gezin met drie kinderen op die plek heeft gewoond.

Anderen spreken dat verhaal tegen. Al met al reden voor de politie om de identiteit te achterhalen. Feitelijk hoeft ze dat niet te doen, omdat de menselijke resten zeker ouder zijn dan achttien jaar. Daarmee is een mogelijke strafzaak verjaard.

De politie vindt de vondst echter zo opmerkelijk dat ze een antropoloog heeft ingeschakeld. Ook wil de Oost-Groninger politie lokale en regionale historici benaderen die iets weten over de Joodse geschiedenis in die streek.