Voormalige Joodse School op Utrechtse monumentenlijst

Het schoolgebouwtje is onderdeel van het synagogecomplex aan de Springweg. Er bestaan al plannen voor herstel en een nieuwe functie.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht heeft op verzoek van de eigenaar en gebruiker besloten het pand Springweg 166 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Het gebouw, een voormalig schooltje voor het Joodse Godsdienstonderwijs, is onderdeel van het in 1926 gebouwde complex van de synagoge aan de Springweg 162.

Dit onderdeel van het complex viel tot op heden niet onder de bescherming. Bij nader onderzoek is geconstateerd dat het schoolgebouwtje echter een onlosmakelijk onderdeel is van het cultuurhistorisch belangrijke synagogecomplex. De cultuurhistorische waarde (als onderdeel van het complex van synagoge, hulpsynagoge, verenigingsgebouw, woningen en schooltje) en het voornemen van eigenaar en gebruiker tot een nieuwe functie en herstel van het gebouw, zijn aanleiding om het pand alsnog te beschermen.

De synagoge aan de Springweg, gebouwd in 1926
door architect H. Elte

 

Klik HIER voor meer informatie over joods leven in Utrecht.