Arafat moet dimmen


Egypte wil dat de Palestijnse president voor 15 juni aan premier Ahmed Qurei volledige bevoegdheid geeft om met Israël te onderhandelen. Feitelijk betekent dit dat Arafat het zijn macht grotendeels moet opgeven.

Egypte heeft de Palestijnse president Jasser Arafat gewaarschuwd voor
ernstige gevolgen als hij niet snel het grootste deel van zijn macht
overdraagt aan premier Qurei.

Volgens Arabische en Israëlische publicaties heeft de waarschuwing de
vorm van een ultimatum met drie punten. De Palestijnse leider zou vóór
15 juni met een antwoord moeten komen. Blijft hij in gebreke, dan wil
Egypte zich, naar verluidt, niet langer verzetten tegen Israëls
voornemen, hem te ‘verwijderen’.

Volgens het in Londen verschijnende Arabische dagblad ‘Al-Quds
al-Arabi’ eist Egypte in het ultimatum dat alle Palestijnse politie- en
veiligheidsdiensten worden verenigd onder één commando en in drie
organisaties: politie, binnenlandse veiligheidsdienst en buitenlandse
veiligheidsdienst. Premier Ahmed Qurei (Abu-Ala) moet volledige
bevoegdheid krijgen om met Israël te onderhandelen over het plan voor
een terugtrekking uit de Gazastrook en een klein deel van de Westelijke
Jordaanoever. Tenslotte eist Egypte van Arafat dat hij al zijn
politieke macht overdraagt aan anderen en genoegen neemt met een
symbolische rol in het Palestijnse bestuur.

Het ultimatum zou Arafat vorige week zijn overgebracht door Omar
Suleiman, het hoofd van de Egyptische inlichtingendienst. Suleiman is
momenteel de enige functionaris die zeer frequent contact heeft met
zowel Israëlische als Palestijnse leiders. Zijn ultimatum zou onderdeel
zijn van een breder initiatief van Egypte, dat gericht is op het
vooruit helpen van Sharons terugtrekkingsplan.

‘Philadelphia Corridor’ niemandsland

De Egyptenaren zijn tot de conclusie gekomen dat dit voorstel de enige
manier vormt om het vredesproces nieuw leven in te blazen. Ze lijken
bereid de Palestijnse politie en veiligheidsdiensten in de Gazastrook
onder hun hoede te nemen zodra Israël dat gebied heeft verlaten. Sharon
zou ook graag zien dat Egypte de verantwoordelijkheid overneemt over de
zogenoemde ‘Philadelphia corridor’, de bufferzone in het zuiden van de
Gazastrook. Suleiman zou ook werken aan een Israëlisch-Palestijns
bestand. Vorderingen in die richting zouden de weg kunnen vrijmaken
naar een gesprek tussen Sharon en Qurei.

Donderdag reist de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Silvan
Shalom, naar Caïro voor een gesprek met president Hosni Mubarak over
het terugtrekkingsplan en de rol van Egypte.

Bron: Nederlands Dagblad, 1 juni 2004


Ad Bloemendaal is Midden-Oostencorrespondent voor Het Parool en de GPD-bladen.