“Israël is thuisland voor alle joden”


Het aanmoedigen van alija en de strijd tegen antisemitisme moeten van elkaar worden gescheiden, zei de Israëlische premier Sharon tegen 200 kersverse joodse immigranten uit Frankrijk. In zijn toespraak prees hij zijn Franse ambtgenoot Chirac voor diens aanpak van antisemitisme.


Sharons woorden waren duidelijk bedoeld om een diplomatieke rel te
sussen die was uitgebroken toen hij eerder deze maand Franse joden
adviseerde onmiddellijk naar Israël te verhuizen wegens “wilde uitingen
van antisemitisme” in hun land. De Franse regering en de joodse
gemeenschap in Frankrijk toonden zich daarover zeer verontwaardigd.

Dinsdagavond nam Sharon een deel van de gewraakte uitlatingen terug.
“Men moet een onderscheid maken tussen de strijd tegen antisemitisme en
het aanmoedigen van aliya”, zei hij. Zionisten gebruiken het woord
aliya (letterlijk: omhoog gaan) om emigratie naar Israël aan te duiden.

“joden moeten niet naar Israël komen wegens haat- of angstgevoelens”,
aldus Sharon, “maar omdat het hun thuisland is. Israël is de enige
plaats in de wereld waar joden een joods leven kunnen leiden in de
echte betekenis van het woord; alleen hier kunnen joden er zeker van
zijn dat hun kinderen en kleinkinderen eeuwig joods zullen blijven.”

 Sharon waarschuwde tegen antisemitisme in de wereld, maar noemde
ditmaal Frankrijk in gunstige zin. “In de afgelopen jaren hebben we een
nieuwe golf van haat tegen Israël gezien”, stelde hij vast.”Deze golf
van antisemitisme bedreigt niet alleen joden, maar de levenswijze van
de hele westerse wereld. Daarom hebben we veel waardering voor het
kordate optreden van de Franse regering en voor de stellingname van de
Franse president tegen antisemitisme.”

Op 18 juli haalde Sharon fel uit naar Frankrijk, dat niet langer
onderdak zou kunnen bieden aan joden wegens “wilde vormen van
antisemitisme” en omdat tien procent van de bevolking bestaat uit
moslims. De Franse regering toonde zich boos en Franse joodse leiders
verzochten Sharon zich niet met hun zaken te bemoeien. Sindsdien zijn
Israëlische en Franse diplomaten druk in de weer geweest om de schade
te herstellen. Inmiddels heeft de Franse regering laten weten de zaak
als “afgedaan” te beschouwen.

De Franse joodse gemeenschap, de grootste na die in de Verenigde Staten
en Israël, telt ongeveer zeshonderdduizend zielen. De emigratie naar
Israël ligt constant tussen de 1500 en 2000 per jaar. Het Jewish Agency
hoopt dit jaar het aantal enigszins te kunnen opvoeren, maar er zijn
geen tekenen die duiden op een massaal vertrek.

Dr. Arik Cohen van de onderwijsfaculteit van Israëls Bar-Ilan
Universiteit heeft recent onderzoek gedaan onder honderdduizend leden
van de joodse gemeenschap in Frankrijk. Ongeveer twintig procent van de
Franse joden zegt dat zij, of leden van hun huishouden, wel eens zijn
gekwetst door antisemitische uitingen. “Dat is een relatief hoog
aantal”, zegt Cohen het dagblad Ha’aretz. “Maar het zou onjuist zijn,
te zeggen dat de toestand ernstig is en dat er paniek heerst.” Volgens
hem zal de emigratie van Franse joden naar Israël de komende jaren wel
wat aantrekken, maar hij denkt dat negentig procent van de gemeenschap
Frankrijk nooit zal verlaten.

Bron: Nederlands Dagblad, 30 juli 2004

Door Ad Bloemendaal, Midden-Oostencorrespondent voor Het Parool en de GPD-bladen.