Synagoge Alkmaar wellicht snel weer in joodse handen


De Stichting Alkmaarse Synagoge streeft ernaar de voormalige synagoge nog dit jaar te kunnen overnemen van de plaatselijke baptistengemeente.

De stichting zet zich sinds 1997 in om het gebouw aan de Alkmaarse
Hofstraat haar oorspronkelijke bestemming terug te geven. Keer op keer
stuit zij daarbij echter op teleurstellingen, aldus A. Troostwijk,
secretaris van de SAS. “We hebben net weer een nieuwe teleurstelling te
verwerken gekregen: onze Maror-aanvraag is op onduidelijke gronden
afgewezen. Maar goed, uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad begreep ik
dat we daarin niet de enige zijn.”

De Stichting Alkmaarse Synagoge wil van de vroegere synagoge een monument maken ter
nagedachtenis aan de Alkmaarse joden die in 1942 de stad moesten
verlaten, en van wie de meesten het leven hebben verloren. De bedoeling
is verder dat in het gebouw een klein museum wordt gevestigd, dat
tegelijk als “een soort voorlichtingscentrum” kan fungeren. “Dat lijkt
ons in deze tijd heel erg nuttig”, zegt Troostwijk. Op termijn kunnen
in de synagoge misschien ook weer diensten worden belegd en de joodse
feesten gevierd.

De uit 1808 daterende synagoge is sinds 1952 in gebruik bij de
Baptistengemeente Alkmaar. Deze maakt er, aldus de secretaris, geen
probleem van om het gebouw aan de stichting af te staan. Mits die voor
een vervangende locatie zorgt, binnen of buiten Alkmaar. “Dat is niet
gemakkelijk. Maar ik heb het idee dat dat nog dit jaar goed komt.”

Een knelpunt blijft vooralsnog ook de financiering. Op dit moment heeft
de stichting, schat Troostwijk, rond de 50.000 euro binnen; terwijl
zo?n 450.000 euro nodig is. “We zijn blij dat we prof. A. Heertje
bereid hebben gevonden om zich als adviseur voor ons in te zetten. En
hij zegt: Als je kans ziet om via het bedrijfsleven ingangen te
verkrijgen, is de kans groot dat je nog dit jaar een hypotheek kunt
afsluiten.”

Het joodse gebedshuis is voor een synagoge buiten Amsterdam “zeldzaam
compleet ingericht”, aldus de SAS op haar website. Behalve de ruimte
voor de synagogendiensten is er nog steeds een cheider (leslokaal),
mikwe (ritueel bad) en een rabbijnenhuisje. In 1942 werd het gebouw
gesloten, als gevolg van de deportaties in de Tweede Wereldoorlog.
Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de joodse gemeenschap in
Alkmaar, op 9 mei dit jaar, publiceerde de SAS het boekje “Rond het
huis van de laatste rabbi van Alkmaar. Verhalen van een overlevende van
het concentratiekamp Bergen-Belsen”. De verkoop daarvan -er werden 500
exemplaren gedrukt- loopt vrij goed, aldus Troostwijk. “We zijn op dit
moment uit de kosten; dus alles wat we verder verkopen, is zuiver
winst.” Zo?n zestig exemplaren gingen naar de Alkmaarse scholen. De
kosten hiervan werden betaald door de Rabobank.

Helaas blijft de aandacht in de regionale pers beperkt, moet de secretaris vaststellen.
Onlangs kwam ook de synagoge van Medemblik weer in joodse handen terecht.

Bron: www.refdag.nl

Advertentie (4)