Vanavond in NOVA: “Nederlanders zijn joden”


De Marokkaanse arts in Rabat die sinds 2001 namens het UWV in Marokko geremigreerde WAO-ers herkeurt noemt Nederlanders ‘joden’. Dat blijkt uit exclusieve audio-opnamen van NOVA die vanavond worden uitgezonden in de eerste aflevering van de vijfdelige serie ‘Retourtje Rif’ over WAO in Marokko die de komende weken in het actualiteitenprogramma te zien zal zijn.

Uitzending:  woensdagavond 4 augustus, 22.15 uur op Nederland 3

De arts zegt ondermeer: “Nederlanders lachen de Marokkanen uit, ze
hebben iedereen teruggestuurd naar Marokko. En ze doen net alsof wij de
uitkeringen stopzetten voor de mensen. Ze maken misbruik van ons, dat
de beslissingen worden genomen, dat de uitkeringen worden gestopt.
(…). Nederlanders beschouwen zich als heiligen, maar het zijn joden.
Het doel van Nederland is dat ze de uitkeringen allemaal intrekken van
de mensen omdat ze geen geld meer hebben.”

Het UWV zegt juist blij te zijn met de arts omdat hij gunstige
resultaten boekt. Vorig jaar werd na herkeuringen door de arts bijna
dertig procent van de uitkeringen verlaagd of stopgezet.

In Marokko regent het klachten over de arts. Vooral oudere
arbeidsongeschikten, die al tientallen jaren in hun thuisland WAO
krijgen, raken door zijn beoordeling hun uitkering kwijt. Reuma-patient
Boumariam: “Hij heeft niet eens naar mijn handen gekeken. De controle
duurde niet meer dan 15 minuten.”

Diabeticus Assaidi Abdelaziz: “Plotseling word je gecontroleerd door
een dokter die ze in Rabat hebben gezet en die niet eens een specialist
is. Binnen 10 á 15 minuten. Hij stelt je wat vragen en hij stuurt je
weg met de conclusie dat je niet ziek bent.”

Mohammed Sayem van het remigrantensteunpunt in Berkane: “Het probleem
waarover we mensen vaak horen is dat ze kort bij de arts zijn en
vervolgens van het UWV horen dat ze arbeidsgeschikt zijn. Het bevreemd
mij dat het UWV zomaar een verdrag met Marokko naast zich neer kan
leggen en toch kiest voor een particuliere arts die de keuringen doet.
Je kunt wel vragen stellen bij de objectiviteit van iemand die min of
meer in dienst is bij het UWV.”

Remigranten-advocaat De Roy van Zuidewijn te Amsterdam: “Dat vind ik
ook geen goede zaak want daardoor ontbreekt iedere vergelijking. Zo
iemand doet niets anders dan keuringen voor een Nederlands orgaan, de
schijn ontstaat dan dat hij zich zal voegen naar het UWV.”

Tussen 1994 en 2001 werden de WAO-herkeuringen verricht door het
Marokkaanse orgaan CNSS. Deze Marokkaanse tegenhanger van het UWV
keurde in deze periode slechts zo’n 100 geremigreerde WAO-ers. De
particuliere Marokkaanse arts beoordeelde sinds 2001 al zeker 500
WAO-ers. Geremigreerde WAO-ers hebben geen recht op een
bijstandsuitkering. Ook als ze arbeidsgeschikt worden beoordeeld mogen
ze niet terugkeren naar Nederland en zijn ze aangewezen op de
Marokkaanse arbeidsmarkt.