Als ik de burgemeester van Amsterdam was, dan zou ik…


Twee joodse vrouwen, twee moslima’s, een uitgesproken humaniste, een Antilliaanse vrouw en een “gewone” Nederlandse maakten een plan voor een opstelwedstrijd voor Amsterdamse brugklassers. Voor de uitwerking kende de Gemeente Amsterdam ze een subsidie toe.

Twee jaar geleden besteedde joods.nl veel aandacht aan de Amsterdamse
vrouwenconferentie Vijf voor twaalf. Toen zaten een hele zondag lang
bijna 120 vrouwen, waaronder ca. 40 joodse en ca. 40 moslims bij elkaar
om erover te praten wat zij fantastisch vonden aan Amsterdam, wat ze er
vreselijk vonden en vooral, wat ze eraan wilden gaan doen. Het leukste
idee was: zoiets zouden we voor kinderen moeten organiseren. Maar ja…
hoe zet je kinderen bij elkaar in een conferentie? Er werd dus iets
anders bedacht, en wel een opstelwedstrijd voor brugklassers.

Juist op het moment dat de kinderen van de top van de hierarchie in het
basisonderwijs omlaag vallen naar de onderste tree in het voortgezet
onderwijs zijn ze extra gevoelig voor groepsvorming, voor erbij horen,
voor uitsluiten, voor uitgesloten worden.

En dat werd dan ook het onderwerp van de wedstrijd. Onder de titel “Als
ik de Burgemeester van Amsterdam was en ik had het voor het zeggen…”
zijn deze maand zo?n 5.000 ! – stelt u zich dat eens voor – 12- en 13-jarigen aan het denken, schrijven en tekenen gegaan.

Twee joodse vrouwen, twee moslima’s, een uitgesproken humaniste, een
Antilliaanse vrouw en een “gewone” Nederlandse – de ontwerpster –
maakten hiervoor het plan, vroegen bij de Gemeente Amsterdam subsidie
aan en kregen die.

De vrouwenconferentie werd destijds nog door een clubje zonder enige
rechtspersoonlijkheid georganiseerd, maar nu is er een heuse Stichting:
Amsterdam Samen. Alle scholen voor het voortgezet onderwijs in
Amsterdam werden benaderd en meer dan 80% van de scholen zegde toe. Dat
is een geweldige score voor een initiatief dat compleet van buiten het
onderwijs kwam!

De overige scholen vonden het initiatief zeer sympathiek maar konden om
organisatorische redenen niet meedoen, meestal omdat zij al een eigen
druk traject hadden ontwikkeld om de brugklassers in hun nieuwe
levensfase te introduceren.

Wilt u meer weten? Ga dan naar www.amsterdamsamen.nl.

Advertentie (4)