Joodse gemeenschap krijgt eigen hospice in Amsterdam


Deze week is officieel een begin gemaakt met de oprichting van het Joods Hospice Immanuel (JHI). Dat is een primeur voor Nederland en Europa. Het JHI is een initiatief van theologe/judaica drs. Sasja Martel en huisarts en consulent palliatieve zorg Ruben van Coevorden.

In Nederland sterven de meeste mensen thuis. Maar hoe men de laatste
dagen, weken of maanden doorbrengt is vaak afhankelijk van mantelzorg.
Het verblijf in een hospice is dan een uitkomst.

Waarom een joods hospice

Het door de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte leed en trauma?s vragen
ook aan het eind van iemands leven speciale zorg en aandacht. Joodse
families zijn door de verliezen die geleden zijn nog steeds klein.
Mantelzorg van directe familieleden is – ook omdat men veelal verspreid
over de wereld woont – daarom vaak niet mogelijk. Een andere doelgroep
zijn de mensen die gedurende hun leven hun joodse wortels hebben
verdrongen, maar aan het eind van hun leven toch in een joodse omgeving
willen sterven. Ook voor hen is het joodse hospice dan een uitkomst.
Het biedt professionele en individuele zorg op maat met als
uitgangspunt een joods thuis te bieden aan de terminale mens en zijn
naasten. Specifieke aandacht in de ruimste zin van het woord voor de
joodse identiteit van de individuele bewoners staat in het joods
hospice voorop. Het JHI staat echter midden in de samenleving. Vanuit
die optiek zal iedereen die in het JHI zijn levenseinde wil doorbrengen
welkom zijn.

Steun
De concretisering van de plannen, waarmee twee jaar geleden is
begonnen, is mede mogelijk geworden door de participatie van de
stichting Ankherplaats te Soesterberg. Deze stichting heeft al voor de
realisering van meerdere hospices zorggedragen. Zowel binnen de joodse
gemeenschap (de drie kerkgenootschappen en het joods zorgcircuit) als
onder niet-Joodse
betrokkenen, zoals het regionale palliatieve netwerk, blijkt een groot
draagvlak te bestaan voor dit initiatief. In het Comite van Aanbeveling
hebben onder meer zitting ex-minister van Volksgezondheid Els Borst,
rabbijn Frank Lewis, rabbijn Menno Ten Brink, Hans Vuijsje, directeur
Joods Maatschappelijk Werk en bisschop Van Luyn.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van het JHI zijn Sasja Martel en Ruben van
Coevorden. Deze week verscheen van de hand van Sasja Martel het boek Sterk als de dood. Sterven en rouw in joods perspectief.
Sterk als de Dood is een naslagwerk voor zowel een joods als niet-joods
publiek, dat belangstelling heeft voor vragen rond leven en dood,
sterven en rouw en stervensbegeleiding. Ruben van Coevorden is huisarts
en consulent palliatieve zorg.

Nadere inlichtingen: Sasja Martel info@joodshospiceimmanuel.nl

Advertentie (4)