Nieuws uit Israël


Akkoord Likoed/Labor over eenheidsregering in Israël – Kolonisten opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid – Militaire acties in Gaza – Israël laat 170 Palestijnse gevangenen vrij.

Akkoord Likoed/Labor over eenheidsregering in Israël 


De Israëlische Arbeidspartij van Shimon Peres treedt opnieuw toe tot een regering van premier Ariel Sharon, leider van de regerende Likoed-partij. Peres en Sharon sloten vrijdag op hoofdlijnen een akkoord. De regering heeft tot de verkiezingen van 2006 als hoofddoel de ontruiming van de 21 Israëlische nederzettingen in de Gazastrook.


Peres wordt vice-premier. Zijn partij krijgt zeven ministers en levert drie onderministers. De overeenkomst wordt morgen getekend. Zodra de handtekeningen zijn geplaatst, zal waarschijnlijk ook de kleine orthodox-religieuze partij Verenigd Tora Jodendom (VTJ) toetreden. De VTJ is het al eens met de Likoed over de voorwaarden, maar wilde wachten op de entree van de Arbeiderspartij.


Met zijn Likoed, de Arbeiderspartij en de VTJ beschikt premier Ariel Sharon weer over een meerderheidsregering. Hij heeft die nodig om volgend jaar zijn Losmakingsplan, met onder meer een terugtrekking uit de Gazastrook, uit te voeren.


Vrijdagochtend zag het er nog naar uit dat de onderhandelingen tussen de Likoed en de Arbeiderspartij op dood spoor waren beland. Sharon had het overleg afgekapt na ontactische opmerkingen van Dalia Itzik, hoofd van de onderhandelingsdelegatie van de Arbeiderspartij. Ze zei onder meer dat Sjaron haar partij de posten justitie en openbare veiligheid niet wilde geven, omdat er nog steeds een crimineel onderzoek tegen hem loopt. Later schoof Peres de onderhandelaarster aan de kant en nam zelf contact op met de Likoed. Enkele uren later was er een akkoord.


Peres vormde al in 2000 met Sharon een regering, maar stapte daar na grote meningsverschillen over de Palestijnen uit. In een interview met de Franse krant Le Figaro zegt Peres dat ‘voor de eerste keer’ in Israël een meerderheid voorstander is van een Palestijnse staat.


Zowel in het parlement als in de publieke opinie zijn de tegenstanders in de minderheid.


Bron: het Parool, 18 december 2004


In ditzelfde interview noemde Peres de bouw van de nederzettingen een  historische vergissing: “Je kan de kaart van de nederzettingen onmogelijk betrekken bij de routekaart voor de vrede”. Verantwoordelijkheid voor de “historische vergissing” weigerde de Labourleider op zich te nemen: die schoof hij door naar Likoed [Bron: knack , 18 december 2004].


Kolonisten opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid  


De kolonistenleider Pinchas Wallerstein heeft zijn volgelingen opgeroepen de wet te overtreden om zich te verweren tegen hun uitzetting van de Gazastrook. Procureur generaal Menahem Mazuz gaat bekijken of er gerechtelijk onderzoek zal gaan plaatsvinden naar aanleiding van Wallerstein’s brief.


Pinchas Wallerstein, een lid van de Kolonistenraad die de kolonisten in de Gazastrook en op de Westoever vertegenwoordigt, zei dat de raad later maandag bijeenkomt om te besluiten of hij wetsovertreding geoorloofd acht. “Ik wil dat een groot deel van het publiek dat volgens mij bereid is de gevangenis in te gaan, dat vandaag laat weten, zodat de besluitvormers begrijpen waar we heen gaan”, zei Wallerstein voor de legerradio. “Ik geloof dat wat ik vertegenwoordig de centrale lijn is in de Yesha(kolonisten)raad.”


Wetgeving ten aanzien van de ontruiming van de Gazastrook, die in oktober in eerste lezing is aangenomen, stelt maximaal drie jaar gevangenisstraf op lijfelijk verzet tegen de ontruiming.


Wallerstein z