Promotiebeurzen voor allochtoon talent

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft een nieuwe ronde uitgeschreven voor het Mozaiekprogramma dat jonge, talentvolle allochtone Nederlanders in de gelegenheid stelt een universiteare studie te volgen.


De minister van OCW en het Algemeen Bestuur van NWO hebben besloten
geld beschikbaar te stellen voor een vervolg van Mozaiek. Dit betekent
dat er in 2005 en 2006 opnieuw Mozaiekrondes zullen plaatsvinden. Het
budget voor iedere ronde is 4 miljoen euro, dat betekent dat er per
jaar ca. 20 Mozaiek-plaatsen beschikbaar zijn. De
randstaduniversiteiten (Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam,
Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit en Universiteit Utrecht)
onderstrepen het belang van het programma en willen ook extra
activiteiten ondernemen. De criteria voor deelname zijn in overleg met
deze universiteiten aangescherpt, het Mozaiekprogramma wil zich
nadrukkelijker richten op allochtone kandidaten die al vijf jaar of
langer in Nederland wonen.

In dit programma stelt de NWO twintig promotieplaatsen beschikbaar voor allochtoon talent.

De deadline voor de het indienen van een voorstel is 10 januari 2005.

Op de website van het Mozaiekprogramma  kunnen geinteresseerden meer informatie over dit beurzenprogramma vinden.

Advertentie (4)