Bijzondere Hebreeuwse tekst op steigerdoeken


De Amsterdamse Universiteit restaureert in het historische stadscentrum een aantal monumentale panden die onderdak gaan bieden aan de bibliotheek Bijzondere Collecties. De werkzaamheden worden aan het oog onttrokken door enorme steigerdoeken waarop o.a. een van de oudste Hebreeuwse handschriften uit de Bibliotheca Rosenthaliana staat afgebeeld.

De Universiteit van Amsterdam is in augustus 2004 begonnen met een
zorgvuldige renovatie en restauratie van de universitaire panden aan de
Oude Turfmarkt, waarmee de universiteit een aantal bijzondere
rijksmonumenten in stand houdt. Nu de noodzakelijke sloopwerkzaamheden
en het archeologisch onderzoek zijn afgerond, kon de eerste paal voor
de bibliotheek Bijzondere Collecties worden geslagen. De
openingshandeling werd op maandag 7 februari verricht door wethouder
Guido Frankfurter (Stadsdeel Amsterdam-Centrum) en
UvA-collegevoorzitter Sijbolt Noorda, op het bouwterrein Oude Turfmarkt
139.

Dat de eerste paal door Frankfurter en Noorda gezamenlijk werd
geslagen, symboliseert het belang van de bibliotheek Bijzondere
Collecties voor zowel de universiteit als de stad Amsterdam. De
collecties omvatten een groot aantal bijzondere verzamelingen, zoals de
Bibliotheca Rosenthaliana, de Kerkelijke Collecties en de bibliotheek
Koninklijke Vereniging van het Boekenvak. Daarnaast telt de
UvA-collectie een reeks authentieke documenten, zoals handschriften,
oude drukken, landkaarten, globes, catalogi, letterproeven en
briefverzamelingen. Deze collecties zijn zo waardevol dat  het
materiaal niet wordt uitgeleend en alleen onder toezicht kan worden
geraadpleegd in speciale studiezalen. In het nieuwe onderkomen aan de
Oude Turfmarkt is straks voldoende ruimte beschikbaar voor onderzoekers
en andere geinteresseerden, en kunnen de verzamelingen onder de juiste
omstandigheden worden bewaard en bestudeerd. Op de begane grond komen
een expositieruimte en een museumcafe. De panden worden binnendoor
verbonden met het naastgelegen Allard Pierson Museum.

Op dit moment staan alleen de voorgevels van het gebouw aan de Oude
Turfmarkt nog overeind. De bibliotheek Bijzondere Collecties zal in
2007, als de UvA 375 jaar bestaat, worden heropend.