Acties voor en tegen het ontruimingsplan

Enkele honderden Amerikaanse rabbijnen hebben in New York tekst en uitleg gekregen over de ophanden zijnde evacuatie van de joodse nederzettingen in de Gazastrook. De bijeenkomst was georganiseerd door SELA, de Israëlische instantie die belast is met de uitvoering van premier Sharon’s ontruimingsplan.

Yonatan Basi, sinds augustus 2004 hoofd van SELA, heeft de Unie van Orthodox-joodse gemeenten in Amerika (OU), een van de grootste en meest invloedrijke joodse organisaties in Noord-Amerika, toegezegd dat de kolonisten bij de ontruiming met respect zullen worden behandeld. Leiders van de OU benadrukken dat zij zich niet willen mengen in de veiligheidskwesties van Israël, maar tonen zich bezorgd dat de evacuatie met geweld gepaard zal gaan.

Een groeiend aantal Amerikaanse joden wil daadwerkelijk steun betuigen aan het protest van de kolonisten. Jerusalem Post meldt dat een groep van veertig joden uit de VS onder leiding van de New Yorkse Democraat Dov Hikind de nederzettingen in de Gazastrook bezoekt. Het driedaagse bezoek moet het startschot vormen voor een aanhoudende stroom Amerikaanse sympathisanten met de kolonisten.

Niet alleen joden beginnen zich te roeren tegen de ontruimingen in de Gazastrook: de 65-jarige christenzionistische predikant Jim Vineyard uit Oklahoma wil tijdelijk in een kolonistenwoning in Neveh Dekalim gaan wonen om zich samen met de kolonisten te verzetten tegen wat hij noemt "de deportatie van joden door joden". Samen met de joodse activist David Romanov uit New Jersey wil hij in mei met 100.000 demonstranten in Washington een protestbetoging houden. Als ze hun doel – een belofte verkrijgen dat ingegrepen zal worden om de evacuatie te stoppen – niet bereiken gaan Vineyard, Romanov en de demonstranten de senaats- en het congresleden persoonlijk het vuur na aan de schenen leggen.

In Israël hebben tegenstanders van de ontruiming opgeroepen een vals adres in de bijlage van het identiteitsbewijs te laten zetten. Enkele tientallen burgers hebben aan die oproep gehoor gegeven door een adres uit een te ontruimen nederzetting op te geven en daarmee de terugtrekking te vertragen.