Belgie kandidaat-lid internationale Holocaust-werkgroep

Als Belgie wordt toegelaten is het land de 21e lidstaat van de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, de werk- en actiegroep die ijvert voor de bevordering van educatie, herdenking en onderzoek omtrent de Holocaust.

De Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research bestaat uit afgevaardigden van regeringen, gouvernementele en non-gouvernementele organisaties (NGO). De Task Force heeft zich ten doel gesteld op zowel nationaal als internationaal niveau steun te verwerven onder politieke en sociale leiders ten behoeve van onderwijs, herdenking en onderzoek op het gebied van de Holocaust.

In 1998 nam de Zweedse premier Goeran Persson het initiatief voor de Task Force, die met de toetreding van Belgie 21 lidstaten telt: Argentinie, Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Israël, Italie, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenie, Tsjechie, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Professor Yehuda Bauer, oud-voorzitter van het Yad Vashem Research Institute te Jeruzalem, treedt op als adviseur.

Het lidmaatschap van de Task Force staat open voor alle landen. Leden moeten de Verklaring van het Stockholm International Forum inzake de Holocaust (2000) onderschrijven en de beginselen aangaande het lidmaatschap van de Task Force aanvaarden. Zij dienen zich tevens te verplichten tot uitvoering van nationaal beleid en programma’s ter ondersteuning van onderwijs, herdenking en onderzoek op het gebied van de Holocaust. De regeringen die deel uitmaken van de Task Force zijn overtuigd van het belang dat alle archieven, zowel particuliere als openbare, worden aangemoedigd hun inhoud op het gebied van de Holocaust ruimer open te stellen. De Task Force stimuleert ook passende vormen van herdenking van de Holocaust.

Landen die onderwijsprogramma’s rond de Holocaust willen opzetten of bestaande informatie en activiteiten op dit gebied verder willen uitbreiden worden uitgenodigd samen te werken met de Task Force. Daartoe kunnen samenwerkingsprojecten worden opgezet voor langdurige samenwerking tussen landen en de Task Force. Een dergelijke samenwerking is bevorderlijk voor alle betrokkenen.

Het eerste samenwerkingsproject was dat met de Tsjechische Republiek dat begon in 1999. In het kader van dit project is een nationaal trainingsprogramma voor onderwijzend personeel gehouden in het Terezin Memorial en hebben Tsjechische docenten een vervolgtraining gekregen in het Anne Frankhuis in Amsterdam, in het Amerikaanse Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. en het Yad Vashem in Jeruzalem. Het project behelst ook samenwerking met culturele organisaties van de Roma. De ervaring met de Tsjechische Republiek heeft model gestaan voor het werk in andere landen. Er zijn ook samenwerkingsprojecten in gang gezet met Argentinie, Letland, Litouwen, Roemenie en Slowakije. Voor elk van deze landen alsmede ten behoeve van herdenkingen, voorlichtingsprojecten, onderzoek en onderwijs heeft de Task Force werkgroepen ingesteld.

Op de website van de Task Force wordt een internationale lijst bijgehouden van organisaties die actief zijn op het gebied van Holocaustonderwijs, -herdenking en -onderzoek evenals een internationaal overzicht van evenementen, archieven, herdenkings- en onderwijsactiviteiten alsmede aanvullende informatie over de Task Force

Advertentie (4)