Video-ontmoeting Nederlandse en Palestijnse scholieren

Leerlingen van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur en het Mill Hill College uit Goirle hadden via een videoconferentie op internet een twee uur durende ontmoeting met scholieren van het Arab Educational Institute in Bethlehem. Voorafgaand aan de ontmoeting hadden de jongeren al brieven aan elkaar geschreven.


De videoconferentie was het hoogtepunt van het project ‘Sharing Stories
met Palestina’. In dit project van het IKV (Interkerkelijk
Vredesberaad) delen scholieren over de wereld verhalen met elkaar.
De videoconferentie stelde de scholieren in staat om elkaar ook echt te
ontmoeten, ,met elkaar te spreken en vragen te stellen, liedjes te
zingen en toneelstukjes op te voeren.

De sessie kwam tot stand in het kader van het project Expertopafstand, dat SURFnet en Kennisnet gezamenlijk organiseren voor een vijftal voorbeeldscholen in het voortgezet onderwijs.

De videoconferentie is opgenomen en met de SURFnet Video Portal (SVP)
beschikbaar gemaakt op de website van Expertopafstand. Klik HIER om de gehele of delen van de videoconferentie te bekijken.

De software die dit project mogelijk maakt is ontwikkeld door Noterik Multimedia BV, de initiatiefnemer van joods.nl.

Sharing Stories – Palestina
In september 2000 startte het Interkerkelijk Vredesverbond IKV, in
samenwerking met het Arab Educational Institute in Bethlehem en het
Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs, een project waarin Nederlandse en
Palestijnse middelbare scholieren via internet verhalen uitwisselen.
Het project bleek al direct grote impact te hebben in de Palestijnse
samenleving, waar in de week waarin het project begon ook de tweede
Intifada uitbrak. De verhalen die de Palestijnse leerlingen schreven
werden hun uitlaatklep naar de wereld. Ook voor de Nederlandse
scholieren werd het project daardoor zeer aangrijpend.

De verhalen die de leerlingen schrijven zijn elk jaar geordend rond een
thema, in het eerste jaar sociaal geweld, het afgelopen jaar sociale
identiteit, en voor 2004-2005 dromen van rechtvaardigheid. Dit thema
wordt bepaald in nauw overleg met de betrokken docenten, zoals ook de
methode samen met de docenten ontwikkeld is.

Overigens is de impact niet alleen groot in het buitenland, maar kan
het schrijven van een verhaal over de eigen belevenissen ook voor de
Nederlandse leerlingen een omslag zijn, zoals in het geval van een
jonge vluchteling die voor Sharing Stories voor het eerst zijn
vluchtverhaal opschreef, en deelde met zijn klasgenoten.
Wereldproblemen worden zo op een heel directe en persoonlijke manier
bespreekbaar gemaakt. Daarnaast voorziet het project in een
contactmoment via een videoconferentie, waarbij de Nederlandse en de
Palestijnse leerlingen elkaar rechtstreeks en persoonlijk vragen kunnen
stellen.

Naast het inhoudelijke deel, draagt Sharing Stories ook bij aan de
onderwijsvernieuwing. Zowel in Nederland, waar het vaak een
vakoverstijgend onderdeel van het schoolprogramma is, als in Palestina,
waar het concept van persoonlijke ervaringen en bottom-up leren een
nieuwe introductie is in het schoolsysteem. Ook het gebruik van
internet als communicatiemiddel is voor de Palestijnse leerlingen vaak
nieuw en spannend.

Methode
De leerlingen schrijven, ieder voor zich of in kleine groepjes, een
verhaal, gebaseerd op hun eigen ervaringen met een onrechtvaardige
situatie. Ze beschrijven zowel het onrecht dat hen aangedaan is, of dat
in hun samenleving voorkomt, als hun ?droom?, hoe zij hopen dat dit
onrecht rechtgezet wordt. Hun verhalen zetten ze op een website,
waarvandaan hun leeftijdsgenoten in het buitenland

Advertentie (4)