Bijbelencultuur.nl gered dank zij omroepvereniging NCRV


Het ambitieuze project van Amsterdam University Press om de bijbel met al haar culturele rijkdom op internet toegankelijk te maken, kan dank zij substantiele steun van de NCRV blijven bestaan.Toekomstige samenwerking met de omroep wordt allerminst uitgesloten.

Bijbelencultuur.nl trok
vorig jaar 65.000 bezoekers. Bedoeling is dat de complete Nieuwe
Bijbelvertaling op het web komt te staan, met verwijzingen naar
beeldende kunst, muziek, poezie en commentaren die met de betreffende
tekst te maken hebben. Inmiddels zijn zeventien bijbelboeken
toegevoegd; het boek Hooglied kwam als laatste half februari online.
Het geheel moet in 2008 afgerond zijn.

Eind vorig jaar liet de begeleidingscommissie van bijbelencultuur.nl
een noodkreet horen. Er was volgens haar ‘nog zeker’ 400.000 euro nodig
om het project te voltooien, maar de gebruikelijke geldschieters –
hoewel vol lof voor het initiatief – reageerden terughoudend. De hoop
van de commissie was gevestigd op ‘iemand met duiten’ die zich binnen
drie maanden moest aandienen – anders zou de site een vroege dood
sterven.

De toezegging van de NCRV is voor universiteitshoogleraar en
commissielid Frits van Oostrom ‘reden tot aanzienlijke blijdschap’.
Volgens uitgever Eelco Ferwerda helpt deze bijdrage om andere
geldschieters te overtuigen ook mee te doen. “Er is nu een behoorlijke
garantie dat we het project kunnen afmaken.” Eerder was het Nederlandse
Bijbelgenootschap al goed voor een bijdrage van 100.000 euro. Volgens
Eelco Ferwerda, uitgever van de website, zegde de NCRV ‘een soortgelijk
bedrag’ toe. Hoeveel precies wil hij niet kwijt.

De uitgever noemt het goed denkbaar dat website en NCRV in de toekomst
inhoudelijk gaan samenwerken. “Onze redactie kan bijdragen aan formules
en programma’s. Dat ligt heel erg voor de hand.” Volgens de omroep is
bijbelencultuur.nl “een ontzettend interessant en mooi project dat wij
graag willen ondersteunen”. De site past bij ‘het profiel’ van de NCRV.
Inhoudelijke samenwerking in de toekomst sluit ook de omroep niet uit.

Bron: Trouw, 1 maart 2005

Advertentie (4)