LJG: Sidra Pekoede, Sjemot (Exodus) 38:21-40:38


Hier volgt een berekening van de hoeveelheden materiaal die voor het Heiligdom gebruikt werden, voor de tent waarin de verbondstekst bewaard werd. Deze berekening werd in opdracht van Mosje door de Levieten gemaakt, onder leiding van Itamar, de zoon van de kohen Aharon.

We kunnen het onbekende de eer
geven die het toekomt en daaraan  onvergankelijke inhoud en
betekenis ontlenen. (Hedendaagse lessen)

HET COMMENTAAR VAN DE WEEK

Sforno tekent aan: “de  Tora vertelt ons van de zedelijke
waarden van de Misjkan,  waardoor deze een tijdloze waarde krijgt
en door de vijand niet veroverd  zou kunnen worden. In de eerste
plaats omdat het de Misjkan ha-Edoet was, de ‘Woonplaats van het
Getuigenis’, waar de Stenen Tafelen van het  Verbond werden
bewaard; ten tweede omdat deze waarden “opgetekend waren op  bevel
van Mosje”, en ten derde omdat de Misjkan “het werk was van de 
Levieten onder supervisie van Itamar”…

Gelezen  wordt uit drie Sifre Tora:
 I: Sjemot 38:21-39:14 en 40:34-38
II: Beresjit 1:14-19
III: Sjemot  30:11-16.
Dasberg  choemasj deel I, blz. 186, 192, 1 en 168.
Haftara  voor Sjabbat Sjekalim: II  Koningen 12:1-17, Dasberg choemasj deel I, blz. 237.
Klik op het logo om verder te lezen op de website van de LJG.