LJG: Sidra: Wajakhel, Sjemot (Exodus) 35:1-38:20


Mosje riep de hele gemeenschap van Israël bijeen en zei: ‘De Eeuwige heeft opdracht gegeven om deze voorwerpen voor Hem te maken. Zes dagen kan daaraan gewerkt worden, maar de zevende dag, de Sjabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de Eeuwige. Iedereen die dan werkt moet ter dood gebracht worden. Niemand van u mag op Sjabbat een vuur aansteken, waar hij ook woont.’

Alles dat werkelijk het heilige van het profane onderscheidt, is onze bewustwording en onze houding.  (Hedendaagse lessen)

HET COMMENTAAR VAN DE WEEK

Professor Jesjajahoe Leibowitz geeft dit commentaar: Sjabbat is
het opperste symbool dat de wereld, met alles wat erin is, van God is.
“Want in zes dagen heeft de Eeuwige de hemel en de aarde gemaakt,
en  de zee met alles wat er leeft, en  op de zevende dag
rustte Hij (Sjemot 20:11). Dat betekent, dat jullie die betrokken zijn
bij het werk dat met het heiligdom te maken heeft, de betekenis van dit
werk niet mogen vergeten. En het moet uitgevoerd worden door het hele
volk. Er is geen goddelijke tussenkomst en er zijn geen wonderbaarlijke
daden. De materialen die in het heiligdom worden gebruikt, worden
gebracht door menselijke wezens, het werk wordt uitgevoerd door
menselijke wezens en de hoofduitvoerders worden bij naam genoemd. De
woorden “je zult maken” en “hij maakte” worden ontelbare malen
herhaald. Vergeet niet voor wie al deze dingen worden gemaakt – zij
worden gemaakt voor de Ene die gesproken heeft en de wereld heeft
geschapen. Het is in deze context dat Sjabbat en de strikte toepassing
van de wetten met betrekking tot de Sjabbat worden genoemd, omdat
Sjabbat ons herinnert aan de scheppingsdaad, een teken van de schepping
van de wereld door God.

(Leibowitz, Notes and remarks on the Weekly Parasha, (Chemed Books 1990) blz.91

Vertaling: Vertaling: Ted Musaph-Andriesse

Sidra: Wajakhel, Sjemot [Exodus] 35:1-38:20: Dasberg choemasj deel I, blz. 178-186.

Haftara: I Koningen 7:40-50, Dasberg choemasj deel I, blz. 229.
Klik op het logo om verder te lezen op de website van de LJG.

Advertentie (4)