Oproep tot dienstweigering

Israëlische rabbijnen en rechtse partijleiders hebben dienstplichtige militairen en reservisten opgeroepen om na het Pesach-verlof niet terug te keren naar hun eenheden en geen gehoor te geven aan orders die te maken hebben met de ontruiming van de joodse nederzettiingen in de Gazastrook.De oproep tot dienstweigering, die is Israël kan worden opgevat als desertie, verscheen in het kolonistenweekblad Besheva. De activisten, verzameld in de groepering Homa Umagen die al geruime tijd bezig is met het verzamelen van steunbetuigingen tegen de ontruiming, proberen hun oproep kracht bij te zetten door een citaat van de zeer gerespecteerde bejaarde rabbijn Avraham Shapira prominent in hun oproep te vermelden. “Het evacueren van joden uit hun huizen is een zonde en soldaten moeten duidelijk laten weten dat zij daar geen aandeel in willen hebben”, aldus de woorden van de rabbijn.

Premier Sharon wil op 20 juli een begin maken met de ontruiming van alle nederzettingen in de Gazastrook en van vier nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat geeft aanleiding tot een veelheid aan opinies, varierend van aansporend tot gewelddadig verzet, de vergelijking van de ontruimingen met het eten varkensvlees en bewuste dienstweigering tot de uitgesproken vrees dat door de ontruimingen en de reacties daarop het toch al niet zo stevige evenwicht tussen religieuze en seculiere Israëli’s zal worden verstoord en dat een al te heftige weerstand tegen de ontmanteling de basis voor de op zionisme gebouwde staat Israël in gevaar zal brengen.

Knessetlid Zevulun Orlev, leider van de rechtse Nationale Religieuze Partij die ook tegen ontruiming is, zei donderdag echter niet te geloven in dienstweigering. “Degenen achter de oproep zijn een paar extremisten in Judea en Samaria”, zei Orlev. Gematigder geluiden worden ook vernomen.

Het grootste obstakel voor de geplande ontruiming werd dinsdagavond weggenomen toen de Knesset de begroting van Sharon goedkeurde. Daags tevoren was het vezoek om een referendum te houden al verworpen.