Ik doe geen belofte van God aan Abraham gestand


Eldad Kisch, bij onze lezers bekend als ‘Vredestichtertje’, houdt zich in zijn schaarse vrije tijd ook bezig met taalkunde. Hij stuurde ons ditmaal geen column maar een vertaling van een gedicht van de Israëlische toneelschrijver-regisseur Chanoch Levine (1943-2004).

God beloofde ooit aan Abraham dit hele land
Aan hem en zijn zaad dat ontelbaar zal zijn als een zee van zand
Maar ik ben niet het zand aan het strand
En ik doe geen belofte van God aan Abraham gestand

Ik droomde nooit van Hebron en Schechem heeft mij nimmer bezwaard
Dit leven heelhuids door te komen is wat mij zorgen baart
Want ik ben geen zandkorrel aan het strand
En ik doe geen belofte van God aan Abraham gestand

Ik bouw geen huis aan de Nijl en mijn vrouw hoeft
niet            
           
          
   
            
aan de Euphraat te wenen
Met de ruimte tussen Metula en Eilat wil ik best genoegen nemen
Want ik ben geen zandkorrel aan het strand
En ik doe geen belofte van God aan Abraham gestand

Abraham, Izaak en Jakob rusten in hun graven zij aan zij
En ik voel niets voor mijn eigen graf daarbij
Want ik ben geen zandkorrel aan het strand
En ik doe geen belofte van God aan Abraham gestand

Voor dit hele land stel ik mijn leven niet borg   
Als God iets belooft is dat zijn eigen zorg
Want ik ben geen zandkorrel aan het strand
En ik doe geen belofte van God aan Abraham gestand.

Chanoch Levine ( 1943-2004), een van de bekendste Israëlische toneelschrijvers en ook regisseur.
Vertaald uit het Hebreeuws door Eldad Kisch, 2005.