LJG Amsterdam en Joop van den Ende worden buren


De gemeente Amsterdam, de investeringsmaatschappij van Joop Van den Ende en de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam hebben vandaag de benodigde overeenkomsten ondertekend voor de overdracht door de LJG van haar grond en opstallen aan de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam zal deze vervolgens overdragen aan Van den Ende, die de vrijgekomen locatie zal gaan bebouwen.

De Liberaal Joodse gemeente doet afstand van de grond en opstallen,
nadat zij eerder had besloten tot de bouw van een nieuwe synagoge met
gemeenschapscentrum op een nabij gelegen locatie aan de Zuidelijke
Wandelweg, kop Veluwelaan. De oplevering van de nieuwe synagoge is
voorzien in december 2007.

De beslissing werd ingegeven door de plannen van de gemeente Amsterdam
tot herstructurering van de Kop Rivierenbuurt als onderdeel van de
Zuidas. In dit kader is een aantal grootschalige projecten voorzien
rond de huidige synagoge, zoals de bouw van een musicaltheater door
Joop Van den Ende, de bouw van een nieuw ROC-complex en het nieuwe
stadsdeelkantoor Zuideramstel. Voorts wordt er naar gestreefd in het
plangebied woningen, kantoren en voorzieningen in gelijke verhouding te
realiseren.

Na het ondertekenen van de contracten, bezegeld met champagne en een
bracha door rabbijn Menno ten Brink, waren en toespraken door Mieke van
Praag, voorzitter van LJG Amsterdam, ‘bouwheer’ Loek Stranders, namens
de gemeente Amsterdam Dries Jensen en natuurlijk Joop van den Ende.

Mieke van Praag sprak haar vreugde uit dat de groei van de
Liberaal-Joodse Gemeente Amsterdam (op de Hoge Feestdagen is de huidige
sjoel zoveel te klein dat vorig jaar op last van de brandweer  50
mensen de toegang moest worden geweigerd) nieuwbouw dringend
noodzakelijk maakt.

Dries Jensen meldde dat de gemeente inmiddels offertes heeft
aangevraagd voor de sloop van het huidige gebouw van de LJG aan de
Jacob Soetendorpstraat. “Gezien de stroperigheid van de benodigde
procedures zijn we hier ruim op tijd mee begonnen. Hopelijk kunnen we
zo kinken in de kabel vermijden en vertraging voorkomen.” Op grond van
eerdere ervaring met Joop van den Ende zei Jensen er het volste
vertrouwen in te hebben dat er met respect en zorg voor de gebouwen en
de buurt zal worden omgegaan.

Joop van den Ende zei erg blij te zijn dat er na 15 jaar zoeken
eindelijk een plek gevonden is voor het nieuwe musicaltheater, zijn derde in Nederland. “Ik heb
het geluk gehad dat mijn ondernemingen succesvol zijn. Dat heeft me in
de gelegenheid gesteld onafhankelijk te opereren. Dat noem ik mazzel.”
Van den Ende was vol lof over het contact met zowel het bestuur en de
bouwcommissie van de LJG als met de gemeente. “Vertrouwen was van meet
af aan het sleutelwoord.”

Van den Ende en de betrokkenen van de gemeente Amsterdam ontvingen als
blijk van erkentelijkheid voor de goede samenwerking uit handen van
Mieke van Praag een JNF-certificaat uitgereikt, en Joop van den Ende
kreeg ook nog een boek over de geschiedenis van het stadsdeel waar zijn
theater zal verrijzen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven (of klik op het kruisje rechtsboven)