Israël en Jordanie samen tegen vogelgriep


De veterinaire diensten van beide landen hebben afspraken gemaakt om slagvaardig te kunnen optreden, mocht het besmettelijke virus opduiken. Zo zal een hotline worden ingesteld om elkaar zo snel mogelijk op de hoogte te stellen indien vogelgriep wordt geconstateerd. Vervolgens zal in gezamenlijk overleg actie worden ondernomen.

Dr. Moshe Chaimovitz van de Israëlische veterinaire dienst zegt dat op
dit moment niewt te voorspellen valt of, en zo ja wanneer het virus zal
aandoen. Op voorhand hebben Israël en Jordanie afgesproken op korte
termijn een gezamenlijk trainingsprogramma op te stellen voor
medewerkers van de veterinaire diensten. Mits de vogelgriep niet eerder
wordt aangetroffen ontmoeten vertegenwoordigers van de diensten elkaar
over enkele weken op nieuw om de plannen verder uit te werken.

De samenwerking  met Jordanie is voor Israël van groot belang
omdat het land via die weg ook snel op de hoogte zal zijn van
besmettingen in buurlanden waarmee geen contacten zijn, zoals Irak en
Syrie.

Ziekenhuizen in Israël zijn door het ministerie van gezondheid
geinstrueerd hoe te handelen indien een patient met symptomen van
vogegriep wordt binnengebracht. Volgens een woordvoerder wordt
hetzelfde protocol aangehouden als voor BSE (gekkekoeienziekte),
Westnijl-virusinfecties, Anthrax en SARS. “Wij zijn op dit gebied beter
voorbereid dan enig ander land”, aldus de woordvoerder. Op verzoek van
het ministerie zal het Israëlische kabinet zondag naar alle
waarschijnlijkheid toestemming geven om een bedrag van 150 miljoen
sjekel ter beschikking te stellen voor de aanschaf van TamiFlu, het
vaccin dat tegen vogelgriep kan worden  ingezet.

Begin november zal Israël op uitnodiging van de World Organization for
Animal Health deelnemen aan een EU forum over de zorgwekkende situatie
rond de vogelgriep. De bijeenkomst zal zich met name richten op
gecombineerde inspanningen om internationaal degelijk voorbereid te
zijn op een mogelijke uitbraak van de ziekte.